Les mer om ...

Artikkel

Rusmidler, legemidler eller kulturelt fenomen?

Khat er blitt kjent i Norge gjennom økt innvandring fra Øst-Afrika, særlig Somalia. Khat inntas ved tygging og har en sentralnervøs virkning preget av eufori og søvnløshet. Det er også rapportert tilfeller av akutt psykose. Er khat et farlig rusmiddel, eller skal khatbruk betraktes som et kulturelt og sosiologisk fenomen?

Marihuana og hasj fra cannabisplanten inneholder psykoaktive stoffer, cannabinoider, og cannabinoidreseptorer er påvist i hjernen. Cannabisbruk kan føre til kognitiv og psykomotorisk svekkelse, avhengighet og psykisk sykdom. Kan cannabis også ha terapeutiske effekter?

Khat – rekreasjonsmiddel eller narkotikum?

Skammens hus og guttene ved Akerselva

Khat – et nytt rusmiddel i Norge

Cannabis og cannabinoider som legemidler

Khat – kultur eller helseproblem?

Kjøring i påvirket tilstand

Både alkohol, illegale rusmidler og psykoaktive legemidler kan påvirke kjøreevnen, og det er strenge regler mot bruk av slike midler hos bilførere. Ved mistanke om kjøring i påvirket tilstand skal det gjøres legeundersøkelse og tas blodprøver. Hvordan er rutinene for saksbehandling i slike saker?

Cannabisbruk påvirker kjøreferdighetene

Rutiner ved mistanke om kjøring i påvirket tilstand

Rehabilitering og behandling på samme tid

Det bør ikke være et klart skille mellom behandling og rehabilitering. Tidlig rehabilitering integrert i akuttbehandling av eldre pasienter gir bedre resultater enn vanlig sykehusbehandling. Ved kronisk obstruktiv lungesykdom må fysisk trening inngå. Ved muskel- og skjelettlidelser kan et rehabiliteringsopplegg med blant annet undervisning, mestringshjelp, avspenning og fysisk trening gi gode resultater.

Hva virker ved rehabilitering?

Funksjonsvurdering og evaluering ved rehabilitering

Rehabilitering integrert i akuttbehandling av sykdom

Rehabilitering ved kroniske myofascielle smertetilstander

Rehabilitering av pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom

Mat med smitte

Flere pasienter i Vestfold fikk i fjor yersiniose med en sjelden bakterieserotype, og det var holdepunkter for å anta at sylte var smittekilden. På ti år har det vært nesten en dobling i antall meldte tilfeller av matbårne infeksjoner i Norge. Slike situasjoner er ofte svært komplekse. Bare gjennom et tett og godt samarbeid mellom laboratorier, klinikere, samfunnsmedisinere og mattilsynet kan slike utbrudd oppklares.

På sporet av smittekilden

Et utbrudd av Yersinia enterocolitica O:9-infeksjon

Sykdom i OL-troppen

Toppidrettsutøvere må holde seg friske for å kunne yte maksimalt, og sykdom under store mesterskap må for all del unngås. Under de olympiske vinterlekene i Torino i fjor måtte flere norske utøvere stå over én eller flere konkurranser pga. sykdom, på tross av mange forebyggende tiltak. Slike tiltak kan ha påvirket enkelte utøvere negativt.

Sykdom i OL-troppen i Torino 2006

Anbefalte artikler