Detaljert kokebok for veiledning i allmennmedisin

Torgeir Gilje Lid Om forfatteren
Artikkel

Paulman, PM

Paulman, AA

Harrison, JD

Precepting medical residents in the office

116 s, tab, ill. Oxon: Radcliffe, 2006. Pris GBP 30

ISBN 978-184619-102-2

På tross av enkel layout og beskjeden størrelse tar man her mål av seg til å dekke alle sider ved veiledning av kandidater i allmennmedisin. Dette er en bok skrevet for amerikanske forhold, og dens eksplisitte målgruppe er veiledere for 1. – 3.-årskandidater (residents) i amerikanske allmennpraksiser. De fem redaktørene, derav tre professorer ved Department of Family Medicine, University of Nebraska College of Medicine, har fått med seg 25(!) medforfattere, de fleste av disse er også professorer.

Det er 25 kapitler i tre seksjoner, med overskriftene The resident and teaching techniques, The teacher and the learning environment og Teaching at the next level. Under disse serveres det så kortfattede kapitler om alle tenkelige sider ved veiledningsvirksomhet – fra praktiske detaljer som planlegging av bespisning, klesvask og transport til mer omfattende emner som etikk, feilbehandling, undervisning av vanskelige kandidater og det å forberede lokalmiljø og praksis på kandidaten.

Bokens udiskutable styrke er dens grundighet og praktiske orientering. For undertegnede, som er veileder i allmennmedisin og praksislærer for sisteårsstudenter fra Bergen, ga den mange nyttige påminnelser. Den er også så konkret og jordnær at den egner seg som håndbok i håndtering av dilemmaer og vanskelige situasjoner.

Men for et norsk publikum er styrken også svakheten. Med en så konkret og til dels stikkordpreget form blir innretningen på amerikanske forhold svært tydelig. For norske veiledere og praksislærere vil mye av det som er bra i denne allerede være dekket i veilederutdanningen og (i hvert fall for praksislærere tilknyttet Universitetet i Bergen) de årlige praksislærerkursene. Det er også nylig laget en nettbasert håndbok for veiledere i allmennmedisin (1). Jeg tror likevel det vil kunne være et marked for en liknende bok på norsk. Det økte antallet turnusleger og forskrift om veiledet tjeneste fra 1. 1. 2006 gjør at stadig flere kolleger kommer i en veilederrolle. Men denne boken er nok mest for spesielt interesserte.

Anbefalte artikler