Meget stor oppslutning om Ylf-kurs

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Arbeidsmiljølov, ansettelsesvilkår, sykehusøkonomi og forholdet til media var blant sakene på Ylfs trinn II- kurs.

Anne Fagerheim, Per Meinich og Christian Siva gjennomførte et hyggelig og lærerikt kurs. Foto Marit Tveito, Ylf-forum

75 tillitsvalgte fra Yngre legers forening (Ylf) møtte på kurset som fant sted de tre siste dagene i januar. Det var en engasjert gruppe leger som var samlet til kurs. 75 tillitsvalgte på et trinn II-kurs vitner om stor interesse for tillitsvalgtarbeid blant de yngre legene.

Hva var de viktigste sakene dere tok opp på kurset, leder i Ylf, Per Meinich?

– Arbeidsmiljøloven er viktig, og ansettelsesforholdene med de mange vikariatene er også et sentralt tema for yngre leger. Dessuten er ferieplanlegging blitt et viktig tema i sykehusene fordi arbeidsgiver i stadig større grad søker å bruke styringsretten og planlegger ferieavvikling på tvers av arbeidstakernes ønsker, sier han.

Hva fenget mest? – Jeg har ennå ikke gått gjennom evalueringene, men jeg har inntrykk av at informasjon om streiken vekket interesse. Ellers er dette en motivert gruppe som det er lett å engasjere. Jeg synes de viste interesse for det meste, sier han. – Det var dessuten særlig hyggelig å møte mange nye ansikter. Det viser at det rekrutteres godt lokalt, og det lover godt for fremtiden, sier Ylfs leder.

Store utfordringer

– De usikre ansettelsesforholdene for Ylfs medlemmer er radikalt annerledes og dårligere enn for andre arbeidstakere i Norge. Det er helt uakseptabelt at nærmere halvparten av medlemmene jobber i korte vikariater og presses på helt sentrale arbeidstakerrettigheter. Dette er de store utfordringene for våre tillitsvalgte i tiden som kommer, mener Per Meinich.

Kvinner på fremmarsj

Ylf som yrkesforening i Legeforeningen har et relativt høyt antall kvinner som medlemmer. Det virker som om antallet kvinner på kurset var noe lavere enn gjennomsnittet i Ylfs medlemsmasse. Hva tenker nestleder i Ylf, Anne Fagerheim, om dette?

– Ylf har, som andre ledd i Legeforeningen, slitt med å rekruttere kvinnelige tillitsvalgte. På dette kurset var det mange nye tillitsvalgte, faktisk var nærmere 45 % av de påmeldte kvinner. Kvinneandelen blant de underordnede sykehuslegene er ca. 50 %, så dette synes jeg er bra. Det kan forhåpentligvis tyde på at vi nå rekrutterer bedre blant de kvinnelige legene, sier hun.

På spørsmål om Ylf vil iverksette spesielle tiltak for å få flere kvinner til å påta seg tillitsverv, sier Fagerheim at det viktigste Ylf kan gjøre er å prøve å gi alle tillitsvalgte nødvendig opplæring så tidlig som mulig, både gjennom trinn II-kurs som dette, og gjennom lokale trinn I-kurs.

Det siste året har det også i flere regioner vært arrangert lokale tillitsvalgtkurs i regi av foretakstillitsvalgte og lokalavdelinger med godt oppmøte og gode tilbakemeldinger. Både på trinn I-kursene og trinn II-kursene er det faglige programmet ikke det eneste viktige, men også det at man kan bli kjent med andre tillitsvalgte. Da jeg selv var foretakstillitsvalgt i Bodø, var det ofte veldig fint å kunne ringe foretakstillitsvalgt på Helgeland for å høre hvordan de gjorde ting der. Bare det å høre at de slet med de samme problemene, var til god hjelp. Jeg tror også det er nyttig at de tillitsvalgte får mulighet til å bli kjent med de flinke juristene vi har på Ylfs kontor. Da blir forhåpentligvis terskelen mindre for å ta kontakt når man trenger hjelp med noe, sier Fagereng.

Tillitsvalgte påvirker innholdet i kursene

Christian Siva, styremedlem i Ylf og medlem av kurskomiteen for trinn II-kurset, sier at det først og fremst er et teamwork å lage kurs. – Kurskomiteen holder overordnet kontroll på planleggingsstadiet, og styret kommer med innspill. Temaer vi ser er nødvendige å ta med, og ønsker fra tillitsvalgte, legges til grunn. At det ved dette kurset var bestemte ønsker om foredragsholdere, fremkom som ønsker fra deltakere ved forrige kurs. Det viktigste er at vi sitter igjen med deltakere som er fornøyd. Det er jo da kurset er mest verdifullt for både dem og oss, sier han.

– Kurskomiteen legger vekt på et godt miljø. Jeg mener godt miljø er viktig i alle former for samarbeid og dette er intet unntak. Det settes vel en standard med at vi ikke tar oss selv så veldig høytidelig. Det kan også være en viktig brikke for at deltakerne skal føle seg trygge. Vi viser nye tillitsvalgte at det er stort rom for diskusjoner og uenighet. Ingen spørsmål er dumme spørsmål. Vi prøver derfor å oppfordre til å spørre slik at deltakerne ikke blir sittende med en uklar forståelse av hva som er fremlagt, sier han.

Siva sier at styremedlemmene er bevisste på å bli kjent med nye tillitsvalgte, slik at de også lærer dem å kjenne. – Det er alltid kjekt å vite hvem man snakker med på telefonen, eller når man får et svar tilbake, sier han med et smil.

Anbefalte artikler