Tema Sykelig overvekt

Artikkel

I dette nummer av Tidsskriftet publiseres seks artikler om sykelig overvekt. Artiklene er redigert av Michael Bretthauer. Sykelig overvekt er et økende helseproblem i mange land, også i vårt. Artiklene belyser forskjellige problemstillinger innen dette feltet, fra kartleggingen av omfanget av problemet i Norge til resultater av fedmekirurgi. Temanummeret er en samling spontant innsendte manuskripter.

I dette nummeret

Anbefalte artikler