Hjerneslag – akutt tilstand der tiden teller

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Pasienter med akutt hjerneslag må få behandling raskt for at den skal ha effekt.

Ancrod – et medikament utviklet fra slangegift – er det siste i rekken av trombolytiske stoffer som er utprøvd hos pasienter med hjerneslag. En tidligere studie har vist god effekt av dette midlet. Men i en ny undersøkelse – med dobbelt så mange pasienter – var det ingen forskjell i overlevelse eller funksjonsevne tre måneder etter behandlingen (1). Det var bare én viktig forskjell mellom de to studiene: I den første tillot man behandling bare frem til tre timer etter infarktet, mens man i den siste kunne gi ancrod inntil seks timer etterpå.

– Også studier med andre typer trombolytiske medikamenter har vist den samme tidsavhengige effekten, sier seksjonsoverlege Lars Thomassen ved Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus.

– Det er to grunner til at tiden er så viktig ved slagbehandling. For det første ødelegges hjernevevet langsomt. Etter noen timer er imidlertid prosessen ferdig, og det er lite igjen å redde. For det andre gjør forandringene over tid sannsynligvis også vevet mer utsatt for blødninger. Derfor er tiden fra hjerneslaget inntreffer til behandling iverksettes det aller viktigste ved trombolytisk behandling av hjerneslag. Det kan se ut som om det går et kritisk skille ved omkring 4,5 timer – og at behandling etter dette tidspunktet kan gjøre mer skade enn nytte.

Problemet er at pasienten må gjennomgå CT-undersøkelse for at diagnosen skal kunne bekreftes. Mitt viktigste budskap til alle som kommer i kontakt med en person med akutt hjerneslag er derfor at man får vedkommende til nærmeste sykehus så fort som overhodet mulig, sier Thomassen.

Anbefalte artikler