Brukes nødprevensjon for lite?

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Bare 10 % av kvinner som blir uønsket gravide har forsøkt nødprevensjon. Betyr dette at pillen brukes for lite?

I Skottland har man gjennomført en spørreskjemaundersøkelse blant kvinner som gikk til svangerskapskontroll eller søkte abort ved et stort universitetssykehus (1). Hensikten var å kartlegge antallet uønskede eller ikke-planlagte graviditeter og i hvor mange tilfeller kvinnen hadde brukt nødprevensjon for å unngå graviditet.

42 % av svangerskapene var ikke planlagt. Bare ca. 10 % av disse kvinnene hadde brukt postkoital prevensjonspille. Forfatterne mener at til tross for lett tilgang på pillen og høyt kunnskapsnivå er den lite brukt. Man bør heller satse på å øke bruken av andre typer prevensjon.

Professor Ole Erik Iversen ved Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus, har fulgt med på abortstatistikken og prevensjonsbruken de siste 30 år. Han er ikke umiddelbart enig i konklusjonen: – Det er en sikker sammenheng mellom bruk av vanlige p-piller og antallet aborter. Bruken går ned etter oppslag om farlige bivirkninger, sist skjedde det i midten av 1990-årene. Vanligvis tar det omkring ti år før bruken er normalisert. Det var en klar nedgang i aborttallene blant unge kvinner fra rundt år 2000 – da postkoital prevensjonspille ble reseptfri i Norge.

Iversen mener at mange misforstår hvordan pillen skal brukes: Den hindrer ovulasjonen, og kan ikke utløse en abort. Pillen kan bare brukes én gang per syklus.

Til tross for økt tilgang på ulike prevensjonsmetoder de siste tiårene er aborttallene likevel forholdsvis konstante. Iversen forklarer dette med at de ellers ville ha vært høyere. – Ungdom debuterer tidligere, skifter partner hyppigere og har mer sex enn tidligere, sier han.

Anbefalte artikler