()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Overvekt, fedme og kirurgi

  Overvekt, fedme og kirurgi

  Overvekt disponerer for en rekke sykdommer og er et økende helseproblem, særlig i vestlige land. Etter Verdens helseorganisasjons kriterier er hver femte innbygger i Norge fet og antakelig hver 50. innbygger sykelig fet.

  I løpet av få år har kirurgi fått en viktig plass i behandlingen av fedme til tross for at effekten ikke er godt dokumentert. To sykehus, et offentlig og et privat, rapporterer om sine erfaringer med laparoskopisk fedmekirurgi. Hvilke komplikasjoner kan oppstå ved slik behandling?

  Overvekt, fedme, sjukleg overvekt

  Sykelig fedme på alvor

  En tidligere slankeoperert kvinne med magesmerter

  Komplikasjoner til slankeoperasjoner

  Er fedmeepidemien kommet til Norge?

  Kirurgisk behandling av sykelig fedme

  Laparoskopisk gastrisk bypass ved ekstrem overvekt ved et privatsykehus

  Laparoskopisk kirurgi ved sykelig fedme ved et regionalt senter

  Ernæringsstatus etter operativ behandling for fedme

  Bruk av legevakt med og uten fastleger

  Bruk av legevakt med og uten fastleger

  Folk bruker legevakten til mer enn akutt sykdom. Etter innføringen av fastlegeordningen synes både leger og pasienter å foretrekke at flere problemer løses hos fastlegen fremfor på legevakten. Dette viser en kartlegging av befolkningens bruk av Legevakten i Stavanger.

  Bruk av legevakt før og etter fastlegeordningen

  Maksimalpris på leveår?

  Maksimalpris på leveår?

  Hvor mye penger skal samfunnet bruke på å sikre pasienter flere leveår? Bør det innføres en øvre grense for hva samfunnet er villig til å betale for gevinster av medisinsk behandling? To helseøkonomer bringer prioriteringsdebatten videre.

  Prioritering og helse – bør det innføres makspris på leveår?

  Bedre helsetjenester gjennom fagrevisjon

  Bedre helsetjenester gjennom fagrevisjon

  Fagrevisjon er en ny metode for å utvikle behandlingstilbudet i spesialisthelsetjenesten i Norge. Helse Øst rapporterer om sine erfaringer med fagrevisjon av behandling av brystkreft og hjerneslag og selvmordsforebygging. Ved fagrevisjon vurderes behandlingstilbudet opp mot etablerte standarder.

  Fagrevisjon bidrar til gode og likeverdige helsetjenester

  Kinesisk psykiatri

  Kinesisk psykiatri

  Kina beveger seg fra planøkonomi til kapitalisme, og forskjellene mellom rike og fattige og mellom by og land øker. Dette gjelder også tilgangen til psykiatriske helsetjenester. Ved et psykiatrisk sykehus utenfor Shanghai må de fleste pasientene selv betale for opphold, behandling og legemidler. Menneskerettigheter og legeetikk er viktige temaer i Legeforeningens samarbeid med kinesisk psykiatri.

  Fra kooperasjon til kapitalisme

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media