Les mer om ...

Artikkel

To norske utbrudd av giardiasis

Giardia er en encellet protozo og en svært vanlig årsak til diaré i tropiske og subtropiske strøk. I Norge forekommer giardiasis langt sjeldnere, og da oftest som importsykdom etter reiser i utlandet. Den mye omtalte giardiaepidemien i Bergen høsten 2004 skyldtes en alvorlig svikt i vannforsyningen og satte helsetjenesten, blant annet legevakten, på store prøver. Noen måneder tidligere ble det påvist et utbrudd av giardiasis i en barnehage i Trondheim. Hvilken lærdom kan man trekke av disse utbruddene?

Giardia – et urdyr på fremmarsj

Giardiasis – et undervurdert problem i Norge?

Utbrudd av giardiasis i en barnehage i Trondheim

Giardiaepidemien i 2004 og Bergen Legevakt

Kronisk hjertesvikt

Hypertensjon og koronarsykdom er de vanligste årsakene til kronisk hjertesvikt, som rammer mange eldre. Hvilke undersøkelser er aktuelle i utredningen av slike pasienter, og hvilke behandlingsopplegg skal velges? En arbeidsgruppe i Norsk cardiologisk selskap legger frem sine retningslinjer om kronisk hjertesvikt.

Hemming av antidiuretisk hormon – vasopressin – er et nytt behandlingsprinsipp ved kronisk hjertesvikt og er under utprøvning.

Kronisk hjertesvikt – etiologi og diagnostikk

Behandling av kronisk hjertesvikt

Vasopressinantagonisme – nytt behandlingsprinsipp ved hjertesvikt

Claudicatio – utredning og behandling

Pasienter med claudicatio intermittens risikerer amputasjon og har økt dødsrisiko. Utredningen omfatter blant annet ankeltrykksmåling, tredemølletest, tåtrykksmåling og bildediagnostikk. Gangtrening, røykestopp og behandling med platehemmende legemidler og statiner anbefales for alle. Endovaskulær og kirurgisk behandling kan være indisert hos noen.

Claudicatio intermittens – diagnostikk og behandling

Bruk av legemidler ved terapeutisk hypotermi

Terapeutisk hypotermi er indisert ved behandling av komatøse pasienter med reetablert sirkulasjon etter hjertestans. Hensikten er å begrense omfanget av iskemisk skade i hjernen. Nedkjølingen fører også til langsommere eliminasjon og endret distribusjonsvolum for flere legemidler, som derfor må doseres lavere.

Terapeutisk hypotermi – farmakologi og patofysiologi

Terapeutisk hypotermi

Gapet mellom kjent og anvendt kunnskap

Anvender vi det vi allerede vet virker, vil dette sannsynligvis ha større effekt på folkehelsen på verdensbasis enn nye legemidler og ny teknologi, ifølge Eelco Boonstra. Allmennlegen fra Sogn og Fjordane har lang erfaring som lege i Botswana, der han blant annet har vært med i arbeidet mot trakom, tuberkulose og overforbruk av antibiotika. Hvordan kan prinsippene for kunnskapsbasert praksis brukes i fattige land?

Kunnskapsbaserte helsetjenester i fattige land

Anbefalte artikler