Metformin kan gi vitamin B12-mangel ved diabetes

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Metformin er et av de vanligste og beste medikamentene ved type 2-diabetes og skal være første valg ved type 2-diabetes og insulinresistens når kostholds- og livsstilstiltak alene ikke er tilstrekkelig. UKPDS-studien bekreftet de positive langtidseffekter av metformin på type 2-diabetesrelaterte endepunkter (type 2-diabetesrelatert dødelighet og total dødelighet hos overvektige med type 2-diabetes) (1). Sammenliknet med insulin og sulfonylurea ga metformin mindre vektoppgang og færre hypoglykemiepisoder. I tillegg anvendes metformin i økende grad ved polycystisk ovarie-syndrom.

  At metformin kan senke nivået av vitamin B12, er en kjent potensiell bivirkning, som omtales i Felleskatalogen, men som mange leger ikke er oppmerksom på. Dermed kan pasienter risikere å få for lavt nivå av vitamin B12 i blodet, noe som kan føre til økt homocysteinnivå og andre uheldige helsekonsekvenser. Vitamin B12 finnes hovedsakelig i animalske matvarer som kjøtt, fjærkre, fisk, egg og melk.

  En ny studie der man så på denne bivirkningen av metformin, er nylig gjennomført i Hongkong og publisert i Archives of Internal Medicine. Forskerne identifiserte 155 pasienter med diabetes og vitamin B12-mangel sekundært til metforminbruk (gruppe A). Kontrollgruppen besto av 310 pasienter med diabetes uten slik mangel (gruppe B). Gruppe A hadde i gjennomsnitt serumkonsentrasjoner av vitamin B12 på 148,6 ± 40,4 pg/ml, tilsvarende 110 ± 30 pmol/l (nedre normalgrense 203 pg/100 ml og 150 pmol/l), sammenliknet med 466,1 ± 330,4 pg/ml, tilsvarende 344 ± 244 pmol/l, i gruppe B. Det var signifikant sammenheng mellom vitanim B12-mangel og dose og varighet av metforminbehandling, også etter at man korrigerte for mulige konfunderende faktorer. Hvert gram daglig økning i metformindose økte den relative risikoen for utvikling av vitamin B12-mangel med 2,88 (95 % KI 2,15 – 3,87).

  Selv om forfatterne påpeker mulige begrensninger i studien, er metforminrelatert vitamin B12-mangel en kjent og vanlig bivirkning. Det er derfor god grunn til å anbefale måling av vitamin B12-konsentrasjonen i serum før og etter start av metforminbehandling og før doseøkning for å vurdere om det er behov for tilskudd av vitamin B12. Ideelt bør også nivået av homocystein og metylmalonsyre måles samtidig.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media