Metformin kan gi vitamin B12-mangel ved diabetes

Fedon Alexander Lindberg Om forfatteren
Artikkel

Metformin er et av de vanligste og beste medikamentene ved type 2-diabetes og skal være første valg ved type 2-diabetes og insulinresistens når kostholds- og livsstilstiltak alene ikke er tilstrekkelig. UKPDS-studien bekreftet de positive langtidseffekter av metformin på type 2-diabetesrelaterte endepunkter (type 2-diabetesrelatert dødelighet og total dødelighet hos overvektige med type 2-diabetes) (1). Sammenliknet med insulin og sulfonylurea ga metformin mindre vektoppgang og færre hypoglykemiepisoder. I tillegg anvendes metformin i økende grad ved polycystisk ovarie-syndrom.

At metformin kan senke nivået av vitamin B12, er en kjent potensiell bivirkning, som omtales i Felleskatalogen, men som mange leger ikke er oppmerksom på. Dermed kan pasienter risikere å få for lavt nivå av vitamin B12 i blodet, noe som kan føre til økt homocysteinnivå og andre uheldige helsekonsekvenser. Vitamin B12 finnes hovedsakelig i animalske matvarer som kjøtt, fjærkre, fisk, egg og melk.

En ny studie der man så på denne bivirkningen av metformin, er nylig gjennomført i Hongkong og publisert i Archives of Internal Medicine. Forskerne identifiserte 155 pasienter med diabetes og vitamin B12-mangel sekundært til metforminbruk (gruppe A). Kontrollgruppen besto av 310 pasienter med diabetes uten slik mangel (gruppe B). Gruppe A hadde i gjennomsnitt serumkonsentrasjoner av vitamin B12 på 148,6 ± 40,4 pg/ml, tilsvarende 110 ± 30 pmol/l (nedre normalgrense 203 pg/100 ml og 150 pmol/l), sammenliknet med 466,1 ± 330,4 pg/ml, tilsvarende 344 ± 244 pmol/l, i gruppe B. Det var signifikant sammenheng mellom vitanim B12-mangel og dose og varighet av metforminbehandling, også etter at man korrigerte for mulige konfunderende faktorer. Hvert gram daglig økning i metformindose økte den relative risikoen for utvikling av vitamin B12-mangel med 2,88 (95 % KI 2,15 – 3,87).

Selv om forfatterne påpeker mulige begrensninger i studien, er metforminrelatert vitamin B12-mangel en kjent og vanlig bivirkning. Det er derfor god grunn til å anbefale måling av vitamin B12-konsentrasjonen i serum før og etter start av metforminbehandling og før doseøkning for å vurdere om det er behov for tilskudd av vitamin B12. Ideelt bør også nivået av homocystein og metylmalonsyre måles samtidig.

Anbefalte artikler