Nyttig oppslagsverk om barnekirurgi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  S., Refsum

  Barnekirurgi

  2. utg. 268 s, tab, ill. Hvalstad: Forlaget Vett & Viten, 2006. Pris NOK 398

  ISBN 82-412-0632-1

  Dette er en revidert utgave av en tilsvarende bok som utkom første gang i 1999. Det var den første norske lære- og oppslagsbok i barnekirurgi. Den er ment å være en veileder og oppslagsbok for kirurger under spesialistutdanning, for barneleger og fødselsleger, helsestasjonsleger og allmennpraktiserende leger.

  Stoffet er systematisk oppbygd, med ti kapitler hvor alle kapitlene innledningsvis har en detaljert innholdsfortegnelse. De fem første kapitlene omhandler fosterdiagnostikk, de spesielle fysiologiske forhold i neonatalperioden, perioperativ behandling av neonatale, og kirurgiske tilstander i neonatalperioden. De neste tre kapitlene beskriver kirurgiske sykdommer innen gastroenterologi og urologi. Det er et eget kapittel om behandling av solide svulster hos barn, og avslutningsvis er det et kapittel om traumatologi. Resultatet er en grundig og oversiktlig innføring i barnekirurgi.

  Forfatteren har hatt som målsetting å lage en kortfattet og samtidig innholdsrik bok for medisinstudenter og leger som behandler barn med kirurgiske sykdommer. Derfor kan enkelte emner innen urologi virke litt for omfattende og kanskje bære preg av forfatterens spesielle interesse for denne del av barnekirurgien. I kapitlet om obstruktiv uropati burde også urethraklaffer være omtalt selv om emnet er utførlig beskrevet under livstruende tilstander i neonatalkirurgi. I kapitlet om traumatologi er det beskrevet at så mange som 12 000 barn hvert år blir innlagt i sykehus med skader. Derfor synes jeg dette kapitlet burde vært mer utførlig omtalt i en ellers så detaljert bok om barnekirurgi. Enkelte emner om «gammeldagse» behandlingsmetoder burde vært kortet ned, og i stedet burde generelle behandlingsprinsipper av skadede og multitraumatiserte barn fått enda bredere og mer presis omtale.

  Boken har en flott layout med fine illustrasjoner og bilder, og den er oversiktlig og lettlest. Den kan absolutt anbefales som et nyttig oppslagsverk for alle som kommer i befatning med eller behandler barn med kirurgiske sykdommer og skader.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media