Holistisk ungdomsmedisin?

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  S, Bekaert

  A., White

  Integrated contraceptive and sexual healthcare

  A practical guide. 233 s, tab, ill. Oxon: Radcliffe, 2006. Pris GBP 22

  ISBN 1-85775-723-8

  Mange vil si at ungdomshelse er et forsømt felt i norsk medisinsk tradisjon. Ungdom opplever noen ganger å falle mellom to stoler – barnemedisinen på den ene side og «voksenmedisinen» på den annen. De lengter etter et lavterskeltilbud som kan ivareta alle de spørsmål og plager de måtte ha. Mer eller mindre spesialiserte helsestasjoner rundt om i landet er et av tilbudene de benytter seg av. Det at SUSS-telefonen og andre liknende telefontjenester blir nedringt i åpningstidene, er med på å bekrefte inntrykket: Ungdom lurer på mye og ønsker å ha ansvarlige voksne å snakke med.

  Mange av problemstillingene til denne aldersgruppen kretser omkring temaene seksualitet og samliv. I Norge eksisterer det få metodebøker på dette feltet. Bekaert & White har forsøkt å lage en slik. Forfatterne er sykepleiere og har arbeidet med ungdom og seksuell helse.

  Dette er en håndbok for alle som arbeider klinisk med reproduktiv helse. Den er primært tiltenkt sykepleiere, men vil også passe for leger og annet helsepersonell som jobber med ungdom i det daglige. Den dekker flere områder og oppfordrer til en holistisk tenkemåte innen feltet ungdomshelse. Viktigheten av et integrert seksualhelsetilbud til ungdom poengteres. Det er to deler – en som omhandler prevensjon og en om seksuell helse, der seksuelt overførbare infeksjoner står sentralt – begge i utpreget kokebokstil. Lurer du for eksempel på hvordan du skal legge inn eller fjerne en p-stav, får du dette punktvis forklart – rikt illustrert. Til hvert kapittel hører en oppdatert, lett tilgjengelig og godt utarbeidet referanseliste. Du lærer dessverre ingenting om hvordan du skal kommunisere med ungdom.

  Da dette er et engelsk produkt, er det engelske medikamentnavn, engelske koder, engelsk ordliste bakerst og engelske behandlingsforslag. Dette betyr at leseren ikke alltid kan følge teksten slavisk, man må nok belage seg på å skjele til norske behandlingsregimer og norske p-pillemerker underveis.

  Alle som har et seriøst engasjement i ungdomsarbeid, burde følge Bekaert & Whites henstilling om å tenke holistisk. Denne tanken synes jeg ikke blir godt nok fulgt opp i boken, men som en start på bevisstgjøring omkring fagfeltet ungdomshelse er den god. Dette er en nyttig guide for den som ikke er kjent med feltet og en kjapp referanse for den som er mer erfaren. Det er et stykke frem før vi virkelig kan snakke om en holistisk tilnærming til ungdom, men denne boken er ett skritt i riktig retning. Den kan være et nyttig supplement på helsestasjonen, men vil ikke kunne erstatte andre metodebøker tilpasset norske forhold.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media