Glimrende om malaria i nødsituasjoner

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Verdens helseorganisasjon.

  Malaria control in complex emergencies

  An inter-agency field handbook. 218 s, tab, ill. Genève: WHO, 2005. Pris CHF 25

  ISBN 92-4-159389-X

  Denne boken henvender seg til leger og andre hjelpearbeidere i katastrofesituasjoner med konkrete råd av alle slag om malaria. Det er både en lærebok og en oppslagsbok.

   Det er åtte kapitler pluss åtte tillegg. Dette gjør stoffet svært oversiktlig. Tilleggene inneholder blant annet doseringsskjemaer, nyttige nettadresser, sjekklister og skjemaer for hurtigkartlegging. Hvert kapittel begynner med en kort og punktvis oppsummering. Dessuten er det et stort antall nummererte bokser som oppsummerer de siste 2 – 3 sidene eller refererer gode eksempler. Formatet er hendig (ca. A5). Hvor lenge paperbackinnbindingen holder stand ute i felten, vil tiden vise. Forfatterne er kjente navn på fagområdet, og et stort antall tropeinstitusjoner og hjelpeorganisasjoner har stilt seg bak publikasjonen. Det gir den stor faglig tyngde.

  Etter et innledningskapittel med definisjoner følger kapitler om kartlegging av malariaproblemet i en katastrofesituasjon, planlegging av flyktningleirer osv. Det finnes nok av eksempler om leirplassering i myggrike dalstrøk, med etterfølgende epidemier. Så følger organisering av overvåkingssystem, malariakartlegging og epidemibekjempelse. Det er et 50 siders langt kapittel om malariadiagnostikk og -behandling. Dette presenterer – sammen med detaljerte medikamentdoseringsoppsett i et vedlegg – all ny viten på dette området på en kort og konsis måte. Så følger kapitler om forebygging, helseopplysning, folkelig deltakelse og forskning. Etter hvert kapittel følger en liste over sentral oversiktslitteratur, samt hvor man kan henvende seg (som oftest på Internett) for å finne ut mer.

  Det eneste undertegnede savner, er noen enkle illustrasjoner over malariaparasittens livssyklus og hvordan de ulike parasittene ser ut i et mikroskop. Selv om den mikroskopiske diagnostikk i noen grad er blitt erstattet av de nye hurtigtestene, advares det mot å stole for mye på disse. Forfatterne anbefaler mikroskopisk diagnostikk som referansemetode, spesielt ved mistanke om behandlingsfeil eller medikamentresistens. Da er det underlig at man ikke har med en enkel plansje om parasittenes utseende.

  Boken anbefales på det varmeste. Denne vi har ventet på. Hver gang en kollega skal ut på katastrofeoppdrag i tropiske strøk, får jeg spørsmål om malaria. Her er svaret. Jeg vet ikke om noen annen bok med det samme innhold. Den vil i alle fall bli sentral innenfor den tropemedisinske delen av vår fremtidige tverrfaglige, internasjonale utdanning i Emergency Preparedness and Management ved Høgskolen i Agder.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media