Norsk lege visepresident i UEMO

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

UEMO har fått norsk visepresident. Eirik Bø Larsen vil bl.a. jobbe for like krav innen spesialiteten allmennmedisin i Europa.

Eirik Bø Larsen

Han tiltrådte vervet i UEMO (den europeiske foreningen for organisasjoner av allmennpraktikere) 1.1 2007 og vil sitte i fire år. En av de viktige sakene han vil jobbe med er godkjenning av allmennmedisin som spesialitet i hele Europa.

– Det er en fordel om man har noenlunde like krav i de forskjellige landene, sier Bø Larsen. – Da kan pasienter, andre allmennleger og samarbeidspartnere i og utenfor sykehus få kunnskap om hvilke kvalifikasjoner og ferdigheter en spesialist i allmennmedisin har, selv om hun eller han kommer fra andre land. Det er viktig siden både pasienter og leger stadig oftere beveger seg på tvers av landegrensene, sier han.

Eirik Bø Larsen er fastlege på Dokka i Oppland. Han mener en annen viktig oppgave innen UEMO blir å jobbe for anerkjennelse av allmennlegenes kompetanse og nøkkelposisjon i helsevesenet. – UEMO bør også tjene som en ressursbase for allmennleger i land der allmennlegetjenesten for eksempel er dårlig utbygd, rekrutterer dårlig eller har dårlige lønns- og arbeidsvilkår. Dessuten må vi også samarbeide med de andre legeorganisasjonene i Europa for å fremstå enhetlig med én røst, slik at vi kan få større gjennomslag for våre synspunkter, sier den nye visepresidenten.

Bø Larsen er også opptatt av at man må sikre allmennlegers rett og mulighet til nødvendig videre- og etterutdanning, og han vil også arbeide for å ivareta pasienters rett til konfidensialitet om helseopplysninger og sikkerhet for kvalitetsmessig god behandling.

Anbefalte artikler