Lager eget forskningsinstitutt

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

Radiologene håper på mer forskningsmidler ved å leie egen hjelp til å skrive søknader. Nylig vedtok de å opprette et eget forskningsinstitutt.

Frode Lærum

Norsk radiologisk forening bevilget på årsmøtet i slutten av oktober 300 000 kroner til et radiologisk forskningsinstitutt. Det blir et institutt uten vegger, med et sett av virkemidler og tiltak som skal følges opp over tid. Instituttet vil ha eget styre. Frode Lærum, leder i foreningen, forteller at tanken bak er å senke terskelen for at radiologer kan drive med forskning, bedre kvaliteten og øke kvantiteten.

Vi ønsker også å få på plass et veiledernettverk. Veilederne må kjenne de medisinske miljøene godt og vite hvem de skal vise videre til. De skal kunne gi råd og vink om hvordan en kommer i gang, sier han.

Foreningen håper i tillegg å få på plass ett nettverk med professorer og ett med stipendiater i radiologi. Foreningen vil ellers profilere radiologisk utvikling og forskningsarbeide under de nasjonale forskningsdagene i 2007.

– Vi vil også leie inn en «medical writer», som skal hjelpe radiologer med å skrive søknader til for eksempel. Forskningsrådet. Hun er også spesialist i å skrive medisinske artikler, sier Lærum. Han håper det å profesjonalisere søknadsprosessen vil hjelpe til å lokalisere fondsmidler, gi mulighet for å få mer midler og hjelpe radiologene til selv å bli bedre søknadsskrivere.

Foreningen har startet en ny rutine der avdelingslederne ved alle de store røntgenavdelingene under det årlige høstmøtet kort melder om sine enheters forskningsstrategier, ressurser og resultater.

– Interessen for forskning blant unge radiologer har endret seg. Det var lenge lite tilgang på radiologer, så de behøvde ikke tilleggskvalifisere seg for å få jobber. Nå er det i ferd med å snu, sier Lærum.

Anbefalte artikler