Guri Spilhaug Om forfatteren
Artikkel

Norsk forening for medisinsk rusmiddelproblematikk er våknet av dvalen og omdøpt til Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin.

Reidar Høifødt leder den nye foreningen. Foto privat

Dette skjedde på generalforsamlingen i november 2006. Norsk forening for medisinsk rusmiddelproblematikk har vært passiv de siste sju årene. Den er nå vekket til live, og det var stor aktivitet frem mot generalforsamlingen som ble avholdt i Legenes hus i Oslo 24.11. 2006.

Foreningen har mottatt mange nye innmeldinger og teller i dag 91 medlemmer. Ca. 30 av disse møtte opp denne mørke og regntunge ettermiddagen for å velge nytt styre og vedta nye vedtekter. Det var en engasjert forsamling som lyttet til generalsekretærens innledning om Legeforeningens satsning på det faglige. Deretter ga om Olav Gjerløw Aasland, instituttsjef ved Legeforeningens forskningsinstitutt, et innblikk i foreningens historie. Det var et artig tilbakeblikk på aktiviteten i foreningen gjennom 30 år, med oversikt over møter, konferanser og mange engasjerte styremedlemmer og andre aktører.

Rusmedisin som egen spesialitet?

Før generalforsamlingen ble konstituert, innledet Gabrielle Welle-Strand, seniorrådgiver i Sosial- og helsedirektoratet, om legenes rolle i rusbehandling. Deretter ble det en god diskusjon rundt spørsmålet om egen spesialitet i rusmedisin. Forslag om slik spesialitet har vært fremmet flere ganger, men har blitt avvist. Situasjonen er imidlertid blitt en ganske annen etter 2004, siden behandling av rusmiddelavhengige gjennom rusreformen har blitt en del av spesialisthelsetjenesten. En spesialisthelsetjeneste uten spesialitet kan sies å være en original kuriositet. Et stort flertall av de fremmøtte vil nok sørge for at dette kommer høyt opp på dagsordenen for det nye styret.

Fremtidsrettede vedtekter

I pausen var det tydelig at svært mange av de fremmøtte kjente hverandre godt fra før gjennom et langt arbeid innenfor rusmedisin, og at mange satt stor pris på revitalisering av denne spesialforeningen. Så ble det alvor og formalitet under selve generalforsamlingen. Avtroppende leder John Berg har trofast holdt orden på alle dokumenter og selv gjort opp status for foreningen. Det er grunn til å takke for innsats gjennom flere år, blant annet et stort arbeid i 1999 nettopp om spesialitet i rusmedisin. Deler av det gamle styret med Hans Olav Fekjær i spissen med god hjelp fra Gabrielle Welle-Strand, Helge Waal og undertegnede hadde forberedt generalforsamlingen og funnet villige styrekandidater. Forslag til nye vedtekter var sendt ut og kveldens dirigent Einar Rognstad, ledet alle gjennom avstemninger og diskusjoner. Nye vedtekter ble vedtatt, basert på malen for vedtekter for de nye fagmedisinske foreningene. Det kan også være et signal om ønsket om spesialitet i rusmedisin, for ved dette vil denne spesialforeningen kunne bli en fagmedisinsk forening.

Forsamlingen vedtok også navneendring til Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin. Avhengighet er ikke nødvendigvis forårsaket av et kjemisk rusmiddel, og leger som arbeider med pasienter med spilleavhengighet hører også hjemme i foreningen.

Representerer hele helsetjenesten

Det nye styret representerer primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og forskning. Det er god geografisk spredning, og når det også ble en fin fordeling av kvinner og menn er det all grunn til å være meget godt fornøyd.

Reidar Høifødt, overlege ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), avdeling for behandling av rusmiddelmisbruk, ble valgt til leder. Styremedlemmer er Katinka Anchersen, postdocstipendiat ved Universitetet i Oslo, seksjon for kliniske rusmiddelproblemer, Berit Skjervold, overlege Helse Midt-Norge (LAR), Dagfinn Haarr, fastlege i allmennpraksis, Kristiansand og Rune Strøm, overlege ved Aker universitetssykehus, avdeling for rus og avhengighet. Varamedlemmene som ble valgt fra det gamle styret, er Hans Olav Fekjær, psykiater og forsker ved SIRUS, Actis og Einar Bjordal, overlege ved Skutevikenklinikken, Stiftelsen Bergensklinikkene.

Anbefalte artikler