Feiret 50 år med anestesiavdeling

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

Siri Tau Ursin hadde ingen stor jobb med å invitere tidligere avdelingsoverleger da anestesiavdelingen i Stavanger feiret 50-årsjubileum. Bare tre personer har hatt stillingen før henne.

– Mye har endret seg i løpet av 50 år, sier Trygve Ursfjord (foran), Siri Tau Ursin, Helge Holst-Larsen og Bjørn Lien. Foto Cecilie Bakken

– Det må nok skyldes et godt kollegialt miljø. Det har i det hele vært svært stabil bemanning, bemerker kollega Helge Holst-Larsen. Han har fortsatt som overlege etter at han overlot posten som avdelingsoverlege til Tau Ursin for ett år siden. Tau Ursin, som er leder i Norsk overlegeforening og sentralstyremedlem i Legeforeningen, fikk under jubileet høre hvor mye arbeidskårene og faget har endret seg siden Bjørn Lind kom til Stavanger i 1956. Han trådte da inn i en av de første anestesilegestillingene utenfor Oslo.

– Jeg var eneste anestesilege ved både Stavanger sykehus og Rogaland sjukehus, og sykehusene dekket en befolkning på rundt 250 000 personer. I tillegg hadde jeg ansvaret for blodbanken, men jeg opplevde aldri arbeidsdagen som stressende, forteller han.

En kunst

Lind, som er æresmedlem i Norsk anestesiologisk forening, sier at anestesi den gangen var en kunst, da man selv måtte klare å bedømme hvor dypt i narkosen pasienten var.

– Nå er det en vitenskap, og vi har monitorer som tar seg av det meste, sier han. I Linds tid var det en kamp for å få opprettet anestesilegestillinger, og han måtte føre lønnskamp. Han fikk støtte av daværende generalsekretær i Legeforeningen, Odd Bjercke, og formannen i Norsk anestesiologisk forening, Odd Øyen. Noe fagmiljø å støtte seg på var det dårlig med. Han hadde heller ingen fast arbeidstid.

– Vi fulgte pasientene, og det ble en del tilkallinger både kveld og natt. Men sånn var det for alle den gangen, så jeg syntes ikke det var noe rart, sier han.

Siri Tau Ursin bruker på sin side mye tid på vaktlister. – Satsingen på tilrettelegging for de ansatte har ført til at vi har omtrent 42 ulike turnuser fordelt på like mange anestesileger, sier hun.

Også antallet leger ved anestesiavdelingen har økt kraftig over årene. Linds arvtaker, Trygve Ursfjord, forteller at da man bygget nytt sykehusbygg i Stavanger, insisterte han på at det skulle lages kontorplass til 14 anestesileger. Han sto på sitt, selv om folk nærmest lo av kravet. I dag har sykehuset 42 anestesileger. Helge Holst-Larsen roser den tidligere avdelingsoverlegen for å ha vært forutseende og i tillegg tidlig ute med å ta i bruk nytt utstyr. Ursfjord holdt stand som avdelingsoverlege i hele 29 år, inntil han ble pensjonist i 1990.

Brukte eter

De fire avdelingsoverlegene kommer inn på bruken av eter. Den første avdelingsoverlegen røper at han brukte seg selv som forsøkskanin for å se om eter kunne brukes intravenøst. Det gikk han bort fra, men også andre sider ved bruken av eter kunne skape problemer.

– En gang hadde vi en eksplosjon. Pasienten slapp fra det uten skader, mens sykepleieren fikk glassplinter i beinet. Vi hadde også et tilfelle hvor gnist fra en ovn etter et eterutslipp førte til brann. Det begynte å brenne rundt meg, men heldigvis ble verken jeg eller pasienten skadet, mimrer han.

Anbefalte artikler