Fra mange problemer til ett

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Å være fastlege som driver med forskning er å gå fra å være en person som løser mange problemer på én dag til en person som løser ett problem på mange måter.

  Det uttalte Elin Olaug Rosvold under Primærmedisinsk uke i Oslo. Rosvold, som er førsteamanuensis ved Seksjon for allmennmedisin ved Universitetet i Oslo, kom med tanker om det å kombinere fastlegepraksis og forskning. Både hun og hennes kollega, fastlege Ole Rikard Haavet, understreket hvor mye det er å vinne både for pasientene og legene ved å forske på de alminnelige sykdommene der de er.

  Haavet pekte på at forskningsskolering kan være med på å sikre kunnskapsgrunnlaget i allmennmedisin. – Og en må være forberedt på at en starter på skolebenken igjen. En lærer blant annet metodekritikk. Det er nyttig både i møte med salgsivrige legemiddelrepresentanter og når fastlegen skal finne frem til den beste ikke-medikamentelle behandlingsmetoden, sa han.

  Begrensninger

  Begrensninger

  Flere fremmøtte mente at fastlegeordningen legger en del begrensninger på det å kunne forske, siden det er et stort krav om å være til stede i praksisen.

  – Det kan bli noen logistikkproblemer, som å skaffe vikar og midler som kompenserer for utgifter, sa Rosvold. Flere var opptatt av at pasienter lett kan bli misfornøyd når legen er borte fra praksisen. – Man må bare akseptere at noen pasienter blir sure, mente én.

  – Andre pasienter setter pris på at legen holder seg faglig oppdatert, sa Haavet.

  Det ble fortalt at enkelte kommuner er åpne for at fastlegene forsker istedenfor å jobbe med offentlige oppgaver.

  Ole Rikard Haavet understreket at en også måtte være forberedt på at forskningen koster, ved at en går noe ned i lønn. Han fortalte at enkelte legekontorer har ansatt en lege for mye slik at de ansatte kan rullere på å gjøre andre ting, som forskning.

  Får reaksjoner

  Får reaksjoner

  Medarbeider Rita Haugen ved Lillestrøm legesenter fortalte i et eget innlegg hvordan hennes kolleger merker at legen driver med forskning.

  – Reaksjonene til pasientene er forskjellige. Mange synes det er spennende og positivt at fastlegen deres også er forsker. Det betyr at legen ikke bare er fornøyd med å ha en liste med pasienter som de får et fast tilskudd for, men at legen også vil ha noe å tilby denne spesielle pasientgruppen, sa hun. Samtidig går frustrasjonene til pasientene ofte ut over dem.

  – Pasientene kjefter for eksempel fordi resepter ikke er klare eller at det blir mer uforutsigbart når legen er tilgjengelig, fortalte hun.

  Pasientene kan også være skeptiske til vikarer, og lure på om det er en student eller turnuskandidat, eller si at «jeg orker ikke fortelle alt om igjen». Men også medarbeideren mente at forskningsvirksomheten til legen kom til gode ved at de øvrige på legekontoret også ble faglig oppdatert.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media