Legemidler mot prematur ejakulasjon?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En ny selektiv serotoninreopptakshemmer kan forsinke ejakulasjonen. Det viser en randomisert studie.

  Prematur ejakulasjon er en av de vanligste seksuelle dysfunksjoner hos menn. Selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) forsinker ejakulasjonen, men slike medikamenter har man foreløpig måttet bruke kontinuerlig. Nå foreligger en ny variant, dapoksetin, som kan brukes ved behov.

  I to randomiserte, dobbeltblinde studier vises det nå at medikamentet har en viss ejakulasjonsforsinkende effekt (1). De over 2 000 deltakerne tilfredsstilte DSM-IV-kriteriene for prematur ejakulasjon, med gjennomsnittlig tid fra vaginal penetrasjon til ejakulasjon på under ett minutt. Etter 12 ukers behandling var tiden økt til noe over tre minutter hos dem som tok 60 mg dapoksetin daglig. Selv om det også var en bedring hos dem som fikk placebo, var forskjellen mellom gruppene statistisk signifikant.

  Ken Purvis ved Andrologisk senter synes studien først og fremst må betraktes som et tegn på at man nå tar tilstanden alvorlig. – Opptil 30 % av menn er plaget av for tidlig ejakulasjon, sier han. – Og dette er slett ikke noe som bare rammer unge gutter. Tilstanden blir faktisk ikke bedre med årene.

  Men Purvis er ikke så sikker på at løsningen ligger i behandling med dapoksetin. – Vår erfaring med medikamentet er ikke så god. Mange får plagsomme bivirkninger, som svimmelhet og kvalme, og for de fleste er ikke effekten god nok til å oppnå et tilfredsstillende seksualliv.

  Pasientene i den aktuelle studien fikk dessuten bare medikamentell behandling. – Prematur ejakulasjon må alltid behandles med treningsopplegg sammen med eventuelle medikamenter, understreker Purvis.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media