()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Hiv/aids i 25 år

  Hiv/aids i 25 år

  I 1981 kom de første rapportene fra USA om tilstanden som senere fikk betegnelsen aids, og pandemien har senere preget verden sosialt, medisinsk og politisk. I vår del av verden har retrovirale legemidler endret hivinfeksjon fra å være et dødelig syndrom til å bli en kronisk tilstand. Men antall smittede stiger stadig. Særlig i Afrika er situasjonen svært alvorlig. Hiv/aids angår alle.

  Tidsskriftet markerer den internasjonale aidsdag 1. desember med artikler om blant annet immunpatogenese, vaksiner og sykdomsforløp ved hivinfeksjon. Dessuten beskrives hivsituasjonen i Russland og Baltikum og i den tredje verden.

  Immunpatogenese og terapeutisk immunisering ved hivinfeksjon

  Vaksiner mot hiv

  Fra dødelig syndrom til kronisk sykdom

  Hivinfeksjon i Norge før 2006

  Hivsituasjonen i våre nærområder

  Hivepidemien i den tredje verden – verre enn forventet?

  Aidsepidemien 25 år

  Verdens helse

  Forebyggende mentalhygiene ved Mekong

  I vårt felles blod er det hiv

  Færre tvillingpar – nesten like mange graviditeter

  Færre tvillingpar – nesten like mange graviditeter

  Tilbakeføring av to embryoer har vært rutine ved assistert befruktning i mange år, men utviklingen går nå i retning av å bruke kun ett befruktet egg. Erfaringer fra Trondheim og Oslo tyder på at blant pasienter med god graviditetsprognose oppnås på den måten langt færre tvillingsvangerskap uten at sjansen for å bli gravid minker vesentlig.

  Brug af eet embryon ved assisteret befrugtning

  Tilbakeføring av ett embryo ved assistert befruktning

  Assistert befruktning med ett embryo

  Malignt melanom – tidlig diagnose viktig

  Malignt melanom – tidlig diagnose viktig

  Tidlig diagnose og eksisjon av primærtumor er avgjørende for prognosen ved malignt melanom, som er en av de hyppigste former for kreft hos unge voksne. Insididensratene i Norge er blant de høyeste i verden. Riskofaktorer er blant annet gjentatte solforbrenninger, svært mange nævi og familiær forekomst. Ved metastaser er både strålebehandling og systemisk kjemoterapi aktuelt.

  Malignt melanom – diagnostikk og behandling

  Migrenebehandling under svangerskap

  Migrenebehandling under svangerskap

  Migrene er vanligere blant kvinner enn blant menn, men mange kvinner får færre migreneanfall under svangerskap og i ammeperioden. Forebyggende migrenemidler bør seponeres før graviditet. Under svangerskapet og i tiden etterpå må det legges særlig stor vekt på ikke-medikamentelle tiltak. Hvilke medikamenter kan så brukes ved anfall?

  Migrenebehandling ved graviditet og amming

  Endring er vanskelig – også i sykehus

  Endring er vanskelig – også i sykehus

  Endringsprosesser i sykehus er vanskelig å håndtere. De er ofte preget av mistenksomhet og skjulte agendaer. Dette gjør det vanskelig å få til felles problemforståelse og gode løsninger. Ledere ved to norske sykehus er intervjuet om hvordan de oppfatter sin kompetanse til å lede og å delta i omstillingsprosesser i sykehus.

  Endringsledelse i sykehus

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media