Les mer om ...

Artikkel

Vaksinering før avreise

Vaksinering er en viktig del av planleggingen når man skal reise til land med høy smitterisiko. Hvilke vaksiner er aktuelle? I Tidsskriftets temaserie omtales også vaksinering mot influensa – hvilke grupper bør vaksineres og hvilken vaksine bør benyttes? Dessuten beskrives utviklingen av slimhinnevaksiner fra den perorale, levende poliovaksinen til aktuelle og fremtidige slimhinnevaksiner basert på inaktiverte mikrober.

Reisevaksinasjon

Influensavaksinering – hvorfor, for hvem og med hvilken vaksine?

Slimhinnevaksiner i utvikling

Kan planteoljer forebygge hjertesykdom?

Tilførsel av essensielle fettsyrer fra planter og dyr er viktig for metabolismen og reduserer kolesterolnivået i blod. Fiskeoljer som inneholder visse omega-3-fettsyrer, reduserer risikoen for hjerte- og karsykdom. Gjelder dette også alfalinolensyre, som finnes i vegetabilske oljer?

Oljejungelen

Forebygger alfalinolensyre hjertedød?

Alfalinolensyre, kardiovaskulær sykdom og plutselig død

Østrogenavhengig angioødem?

Flyktig urtikarielt utslett og hevelse er vanlig og ofte uten påvisbar årsak. Ved hereditært angioødem, som skyldes en genetisk betinget redusert funksjon av reguleringsproteinet C1-inhibitor, varer utslettet lenger. En ung kvinne fikk slike symptomer mens hun brukte p-piller og senere mens hun var gravid.

En 24 år gammel kvinne med utslett og hevelser under p-pillebruk og graviditet

Østrogenavhengig angioødem

Distriktspsykiatriske sentre under lupen

De distriktspsykiatriske sentrene fungerer middelmådig eller dårlig, ifølge norske fastleger. Dette kommer frem i en spørreskjemaundersøkelse gjennomført som ledd i det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet. Fastlegene var minst negative til den faglige kompetansen ved sentrene, mens veiledningen og bemanningssituasjonen ble vurdert som dårligst. Hvilke krav må stilles til kvalitetsindikatorer i helsetjenesten?

Fastlegenes vurdering av kvaliteten ved distriktspsykiatriske sentre

Jakten på de gode kvalitetsindikatorene

Distriktspsykiatriske sentre med dårlig attest

Svake ledd i behandlingskjeden

Hoste og pustebesvær etter hjemkomst

Etter en gruppereise til Mellom-Amerika ble flere deltakere syke med langvarige luftveisplager og fikk påvist histoplasmose, en soppinfeksjon med varierende alvorlighetsgrad. Smitte kan skje ved inhalasjon av soppsporer fra jordsmonn med avføring fra dyr, ofte under besøk i grotter med fugler og flaggermus. Folkehelseinstituttet har kartlagt symptomer og funn hos reisedeltakerne.

Histoplasmose blant reisende til Mellom-Amerika

Anbefalte artikler