Innholdsrik introduksjon til endoskopisk ultralyd

Lars Aabakken Om forfatteren
Artikkel

Dietrich, Christoph Frank

Endoscopic ultrasound

An introductory manual and atlas. 396 s, tab, ill. New York, NY: Thieme, 2006. Pris 130 EUR

ISBN-3-13-143151-2

Målgruppen for dette verket er gastroenterologer og gastrokirurger med interesse for endoskopisk ultralyd. Det er strengt tatt ikke nødvendig med spesielle forkunnskaper, men det vil være naturlig at leseren har grunnleggende kompetanse i gastrointestinal endoskopi. Boken inneholder ingen kapitler om ultralydmetoden som sådan, dermed vil erfaring med transabdominal ultralyd være en fordel. Forfatterne er hovedsakelig tyske gastroenterologer, og atlaset bærer preg av at grunnleggende ultralyd antas kjent.

Bortsett fra det tar man for seg de aller fleste temaer av interesse for nybegynnere og mer viderekommende ultralydentusiaster.

Man starter med generell undersøkelsesteknikk ved radial skanning og sektorskanning samt miniprober, deretter beskrives noen av tilleggsmulighetene, som doppler, 3D og elastografi. Punksjonsmetoder gjennomgås i detalj, så beskrives spesifikke aspekter ved undersøkelse av de ulike organsystemer.

Boken er gjennomgående godt illustrert med kombinasjoner av ultralydbilder og skisser. Disse er stort sett instruktive, men av nokså enkel kvalitet, og i mange tilfeller samsvarer de dårlig med de ultralydbildene de er er stilt sammen med. Illustrasjonene er ellers av utmerket kvalitet, men det er på grensen til misvisende å kalle dette et atlas.

Det er mange forfattere og mange kapitler. Enkelte gir dermed noe overlappende informasjon. Formen er også noe varierende, f.eks. er kapitlet som beskriver miniprober helt uten illustrasjoner. Totalt sett dekkes alle emner godt, men strukturen kunne nok vært strammet opp noe.

Endoscopic ultrasound har mange anerkjente bidragsytere og inneholder helt oppdatert informasjon om alle de viktigste aspektene ved endoskopisk ultralyd. Slik sett kan dette verket anbefales for alle som er i gang med metoden eller vurderer å starte opp. For nybegynnere vil det imidlertid være nødvendig med en lærebok i generell ultralyd i tillegg, og den bør helst leses først.

Anbefalte artikler