Behandling av fordøyelsessykdommer

Jon Florholmen Om forfatteren
Artikkel

Wolfe, M. Michael

Therapy of digestive disorders

2. utg. 1 072 s, tab, ill. Oxford: Saunders Elsevier, 2006. Pris GBP 79

ISBN 1-4160-0317-7

Målgruppen er gastroenterologer, gastrokirurger og andre helsearbeidere med interesse for fordøyelsessykdommer. Det er en lærebok med utgangspunktet i diagnose, preventive tiltak og aktiv behandling og i mindre grad epidemiologi og patofysiologi i fordøyelsessykdommer. Boken er inndelt i en generell del hvor basale kunnskaper i syrerelaterte sykdommer og funksjonelle tarmplager er belyst samt kapitler om probiotika, underernæring og problemstillinger knyttet til ulike komorbide tilstander. Her beskrives utredning og behandling av ulike symptomer og spesifikke fordøyelsessykdommer etter klassisk inndeling. Det er rikelig med oversiktstabeller inklusiv spesifikke anbefalinger i behandling, algoritmer, og hvert kapittel har en innholdsrik referanseliste. Hvert kapittel har også softwear til en kortfattet PDA-versjon. Læreboken er spesiell ved at det er svært mange høyt kompetente bidragsytere både i og utenfor USA.

Boken behandler spesielt felt der det er ny kunnskap. Det gjelder tilstander som ikke-alkoholisk fettleversykdom (NAFLD) og inflammatoriske tarmsykdommer (IBD). Årsaker til og patofysiologien bak ikke-alkoholisk fettleversykdom beskrives spesielt. Kapitlet om inflammatoriske tarmsykdommer er oppdatert for nye medikamenter som rekombinant og humanisert anti-TNF- medikamenter, men dekker ikke den patofysiologiske bakgrunnen for behandlingsstrategien for denne eller andre nye biologiske medikamenter ved tilstanden. Videre finnes det et eget kapittel som gir et balansert syn på hvorfor og når vi kan benytte probiotika ved fordøyelsessykdommer. Kapitlet om graviditet tar systematisk opp de spesielle forholdene ved behandling og oppfølging ved ulike fordøyelsessykdommer. I kapitler om spesielle problemstillinger hos barn og eldre finner man praktisk og nyttig informasjon ikke bare for pediatere eller geriatere. Læreboken har sin styrke både som et oppslagsverk innen utredning og behandling av fordøyelsessykdommer, men passer også godt for dem som skal ha en rask innføring i ulike emner. Boken vil være et godt supplement til litteratur som tar for seg mer inngående behandling ved spesifikke fordøyelsessykdommer.

Anbefalte artikler