Ser mennesket som helhet

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

– De som velger å bli psykiatere er ofte personer som ønsker å se mennesket som helhet, og er interessert i kommunikasjon og interaksjon, mener finsk forsker.

Tanja Svirskis, foreleser ved Universitetet i Turku i Finland. Hun gjestet nylig Psykiatriveka i Trondheim der hun snakket om hvilke leger det er som velger å spesialisere seg i psykiatri, og hva som er viktig for deres yrkesidentitet. Hun utførte i 2005 en undersøkelse hvor 70 % av de som er under spesialisering i psykiatri og gynekologi samt 200 medisinstudenter ved to universiteter i Finland, deltok.

Svirskis sier at ut fra undersøkelsen er de som går inn i psykiatrien ofte folk som heller til en holistisk tilnærming til mennesket, og som vil se mennesket som en helhet. – De har også ofte en hermeneutisk forståelse, slik at de for eksempel ønsker å forstå de menneskelige handlingene i lys av den hensikten eller intensjonen som ligger til grunn for den. De ønsker ofte å gi tid til pasienten, og har tålmodighet. Men de får ofte ikke brukt disse egenskapene, sier hun.

Svirskis sier at også personlige kontakter påvirker legens valg. – Vi har i likhet med en del andre land i Europa, problemer med både rekruttering av spesialister og det å få leger til å velge å spesialisere seg i psykiatri. Det var derfor viktig å se på hva legene legger vekt på når de velger, sier hun.

I undersøkelsen så man også på om studentene og legene under spesialisering har stigmatiserende holdninger mot psykiske lidelser. Ifølge forskeren synes medisinstudenter å ha samme stigma overfor psykiatriske pasienter som normalbefolkningen, hvor en del tenker at slike pasienter er uforutsigbare og potensielt farlige. – Men når man er i gang med spesialisering innen psykiatri, ser holdningene ut til å endres og det er mindre stigma, sier hun.

Anbefalte artikler