Ny avtale om helsenett klar

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen og Sosial- og helsedirektoratet har inngått en ny avtale om helsenett. Partene er enige i formålet med Norsk helsenett på kort og lengre sikt.

Jan Emil Kristoffersen

Sosial- og helsedirektoratet (SHdir) setter også av mer midler til sikker elektronisk signatur (PKI) og oppkobling av nye fastlegekontor med PKI i 2006.

– Jeg er tilfreds med at det nå er på plass en ny avtale som beskriver tydeligere hvilke forventninger partene har til samarbeidet om elektronisk kommunikasjon, sier Jan Emil Kristoffersen, leder i Allmennlegeforeningen (Af).

Partene er enige i at formålet med Norsk helsenett på kort sikt fortsatt er meldingsutveksling mellom legekontor og helseforetak, og legekontor og trygdeetaten, med anvendelser som epikrise, henvisning, laboratoriesvar og sykmelding, i tillegg til funksjonelt Internett, e-post og ikke minst det elektroniske adresseregisteret for helsetjenestene (HER), som vil være en hjørnesten i helsenettet når det kommer. På lengre sikt – det vil si fra 2007 – må også samhandling med kommunale helse- og omsorgstjenester prioriteres, heter det i avtalen. Den nye avtalen gjelder ut 2007.

SHdir vil nå sette av 1,5 millioner kroner til PKI til fastlegekontor som er koblet til Norsk helsenett uten PKI i Nord og Midt, for 2006. I tillegg skal 4 millioner kroner gå til oppkobling av nye fastlegekontor med PKI. Utover disse midlene må legene selv dekke utgifter til oppkobling. Midlene kommer i tillegg til de 6,9 millioner kronene som er øremerket for å dekke omleggingskostnader i 2006 for de allmennleger som må skifte fra gammel til ny PKI-løsning.

Det er enighet om at en erfaring fra forrige runde med støtte til legekontorene, var at oppkoblingen til Norsk helsenett var for dårlig koordinert med lanseringen av tjenester fra helseforetakene. Norsk helsenett ønsker derfor tilbakemelding om hvilke helseforetak som er klare i denne runden.

Også avtalespesialistene bør få et tilbud om oppkobling, selv om det ikke dekkes av stimuleringsmidlene fra SHdir, heter det i avtalen.

Anbefalte artikler