En jobb i stadig endring

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

Ellen Huber har bokstavelig talt en jobb i stadig endring. Hver uke får legeregisteret mellom 1 500 til 2 000 henvendelser om endringer.

Ellen Huber (t.v) diskuterer endringer i registeret med kollegene Liv Jordbrånen (t.h) og Torill Skjærholt (foran). Foto Cecilie Bakken

Huber kan fortelle om leger som ikke står på ansattelistene til de tillitsvalgte når man skal føre lønnsforhandlinger, og om leger som ikke får kursinvitasjoner fordi de er oppført i feil yrkesforening, og hun leser nekrologer som en del av jobben. Hun oppklarer raskt to ting mens hun taster i vei.

– Nei, ingenting skjer automatisk. Vi får ikke uoppfordret oppdaterte lister fra arbeidsstedene som viser at legen har skiftet jobb, og vi har ikke adgang til å hente ut av folkeregisteret at legen har endret adresse. Vi er avhengige av at legene holder oss oppdatert direkte, sier hun.

Når det er lønnsforhandlinger, henter registeret ut lister over ansatte som gis til de tillitsvalgte. – Noen tror endring av arbeidssted eller stilling blir automatisk registrert, og får nærmest panikk når de ikke står på listene til lønnsforhandlingene. Så det er viktig at legen holder oss oppdatert fortløpende om endringer, sier hun og forteller at leger som står oppført med feil stilling i registeret, kan være plassert i feil yrkesforening. Da kan de gå glipp av både kursinvitasjoner og annen viktig informasjon.

I Legeforeningen ser man på muligheter for å gi medlemmer tilgang til opplysninger som er registrert om dem i legeregisteret, og til i en viss grad å kunne korrigere disse via Legeforeningens nettsider.

– Vi vurderer også i samme løsning å legge til rette for at medlemmene skal kunne registrere sine faglige interesser som en profil, og få tilgang til en mer skreddersydd nettside basert på disse opplysningene, sier Stine Bjerkestrand, seksjonssjef i nettredaksjonen i Legeforeningen.

I mellomtiden sitter Ellen Huber og leser avisen. Men det er ikke som tidsfordriv. – Vi har ingen mulighet til å få automatisk melding om dødsfall, så vi følger med i nekrologene og er ellers avhengig av meldinger fra pårørende, Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP), Vital eller kolleger, forklarer hun.

Også omorganiseringer på legers arbeidsplasser eller nedleggelser fanges opp gjennom avisene. Noen ganger melder én lege inn endringer til registeret og man oppdager at dette berører flere kolleger. – Det hentes også ut statistikk fra registeret, så det er viktig at det er oppdatert.

Annen hver uke kommer en bunke tidsskrifter i retur. Da blir det sendt ut e-post om han eller hun har flyttet. Ved masseutsendelser av e-post, fanges også opp en del e-poster som kommer i retur.

Sjekker vikariater

Ellen Huber viser frem permer med skjemaene til personer som har oppgitt at de går i tidsbestemte vikariater. – De blir oppbevart her etter dato. Vi går jevnlig inn og sjekker om opplysningene er oppdatert etter at den innrapporterte tiden er utløpt, forteller hun. Noen husker å melde fra om ny adresse når de ser at de ikke får Tidsskriftet, men glemmer å melde at de også har fått nytt arbeidssted. – Vi fanger opp slikt hvis vi for eksempel ser at noen har adresse i Stavanger, men arbeidssted i Narvik, sier hun og forteller at de ansatte i registeret nok er mer aktive med å ta kontakt og følge opp tegn på endringer, enn folk selv er flinke til å melde fra.

– Nå håper jeg at legene blir klar over at ingenting går automatisk. Vi er totalt avhengige av at hvert medlem sier fra om endringer, understreker hun.

Anbefalte artikler