Les mer om ...

Artikkel

Glemte sykdommer – nye legemidler

Utbredte sykdommer som malaria, tuberkulose, hiv/aids, trypanosomiasis og leishmaniasis rammer hovedsakelig fattige mennesker i fattige land. Utviklingen av nye legemidler kan derfor ikke overlates til kommersielle interesser alene – prioriteringen må være styrt etter behov, mener Leger Uten Grenser. Hjelpeorganisasjonen står bak årets TV-aksjon i NRK søndag 22. oktober, der oppmerksomheten særlig er rettet mot de glemte kriser og de glemte sykdommer.

Grenseløs helsehjelp

Globale helseproblemer og akutte kriser

Glemte sykdommer og nye legemidler

Glemte kriser

Hva betyr selvopplevd helse for dødelighet?

Nordmenn som rapporterer at de har dårlig helse, viser seg som gruppe å ha høyere dødelighet enn personer som vurderer sin helse som god. Overdødeligheten er særlig høy for dem med diabetes eller tidligere hjerteinfarkt. Dette går frem av data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag 1984 – 86.

Hva betyr selvopplevd helse for dødeligheten?

Cerebral parese – nye behandlingsstrategier

Ved cerebral parese hos barn benyttes i dag kombinasjoner av flere behandlingsmetoder. Både injeksjon med botulinumtoksin, ortopediske inngrep, gjerne basert på preoperativ tredimensjonal databasert ganganalyse, trening og fysioterapi med klare funksjonelle mål og bruk av ortoser er aktuelt. En slik tverrfaglig tilnærming innebærer store krav til samarbeid.

Cerebral parese hos barn – motorisk funksjon og nye behandlingsstrategier

Jehovas vitner og kirurgi

Jehovas vitner motsetter seg på religiøst grunnlag transfusjon av blod og hovedbestanddeler i blod. Ved preoperativ økning av hemoglobinnivå, tapping av fullblod etter innledning av anestesi og blodsparende prosedyrer under operasjonen kan større kirurgiske inngrep likevel gjennomføres. Dette viser erfaringer fra Rikshospitalet-Radiumhospitalet.

Større kirurgiske inngrep hos Jehovas vitner

Vaksinasjon i fattige og rike land

Helse og vaksinasjon er viktig for økonomisk vekst i fattige land. Flere nye samarbeids- og finansieringsformer for å fremme vaksinedekningen i slike land er etablert de siste årene, bl.a. Den globale alliansen for vaksiner og immunisering (GAVI), som mottar store bidrag fra Bill Gates. Det er behov for flere og bedre vaksiner, blant annet mot tuberkulose, der massevaksinering med BCG ikke har hatt ønsket effekt. Ved kvantifisering av helsegevinster og kostnader kan vaksineprogrammer evalueres økonomisk ved bruk av simuleringsmodeller.

Vaksinering – er det verdt pengene?

Vaksinasjon i et utviklingsperspektiv

Vaksiner mot tuberkulose

Håp i dråpeform

Anbefalte artikler