Vidundermedisin?

Elisabeth Swensen Om forfatteren
Artikkel

Moderne medisin har i økende grad dreid seg om utvikling og markedsføring av nye medikamenter. For 50 år siden rådet optimistiske forestillinger om piller som skulle forebygge og behandle «alt». I dag vet vi bedre, eller rettere sagt verre. Bivirkninger og uønskede langtidseffekter er et selvsagt og til dels hett tema blant pasienter, leger og legemiddelprodusenter. Godkjenning av indikasjoner for nye legemidler er – heldigvis – en omstendelig prosedyre med strenge krav til dokumentasjon. Dagens klipp er en annonse for et blodtrykksmedikament, hentet fra Tidsskriftet nr. 1/1956 (s. 13). Leserne bes særlig merke seg siste punkt på listen over tilleggsindikasjoner

Anbefalte artikler