Warfarin er best for forebygging av hjerneslag

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Warfarin har best forebyggende effekt mot hjerneslag ved atrieflimmer, men mange pasienter får ikke riktig behandling.

Warfarin er fortsatt gullstandard for antitrombotisk behandling ved atrieflimmer. Foto TEK IMAGE, Science Photo Library/GV-Press

Warfarin forebygger hjerneslag hos pasienter med atrieflimmer, men medikamentets lite pasientvennlige profil gjør det ønskelig å forsøke andre alternativer.

I en ny studie har man sammenliknet warfarin med en kombinasjon av acetylsalisylsyre og klopidogrel. Over 6 000 pasienter med atrieflimmer og høy risiko for hjerneslag ble inkludert (1). Warfaringruppen hadde en årlig forekomst av hjerneslag på 3,9 % mot 5,6 % hos dem som fikk kombinasjonsterapi. Effekten var størst hos pasienter som allerede brukte warfarin ved inklusjon i studien.

Hver femte pasient som får hjerneslag, har atrieflimmer. Studien viser at kombinasjonsbehandling med acetylsalisylsyre og klopidogrel ikke kan måle seg med warfarin når det gjelder å forebygge hjerneslag. I tillegg beskytter warfarin noe bedre mot hjerteinfarkt, mens blødningskomplikasjoner er like hyppig ved begge behandlingsalternativene, sier seksjonsoverlege Bent Indredavik ved Slagenheten, St. Olavs Hospital.

– Warfarin forblir derfor gullstandarden for antitrombotisk behandling ved atrieflimmer. Resultatene fra en fersk studie fra Trondheim tyder på at bare halvparten av pasientene som kunne fått denne forebyggende behandlingen, faktisk får den. Norske leger må ta oppgaven med antikoagulasjon ved atrieflimmer på alvor. Ellers vil mange slike pasienter unødig bli rammet av hjerneslag, sier Indredavik.

Anbefalte artikler