Les mer om ...

Artikkel

Skreddersydd medisin?

Genetisk variasjon kan forklare forskjeller i legemiddelrespons og bivirkninger mellom ulike individer, blant annet ved bruk av protonpumpehemmere og antipsykotika. Det finnes flere metoder for relevant genotyping, men slike undersøkelser har fortsatt begrenset verdi i klinisk praksis. Økt kunnskap om farmakogenetikk gir forventninger til mer individualisert legemiddelbehandling, men vil forventningene bli innfridd?

Individualitet og legemiddelbehandling

Skreddersydd medisin?

Tema Farmakogenetikk

Skreddersydd legemiddelbehandling – hvor nær målet er vi?

Dosering av protonpumpehemmere

Farmakogenetikk og skreddersydd behandling ved schizofreni

Arbeid og astma

Mange personer med astma rapporterer om luftveisplager i forbindelse med sitt arbeid og at plagene bedrer seg ved fravær fra arbeidet. Dette viser en spørreskjemaundersøkelse blant 591 voksne astmatikere i Midt-Norge. Det bør legges større vekt på å redusere den arbeidsmessige eksponeringen for personer med arbeidsrelatert astma.

Mye arbeidsrelatert sykdom blant astmatikere

Når pigmentet bare forsvinner

Svinn av pigment i huden – vitiligo – ses hos opptil 2 % av befolkningen. Årsaken til tilstanden er ukjent, men kan være av autoimmun natur. Forløpet varierer, og behandlingsmulighetene er fortsatt begrenset. Effekten av UV-behandling er dårlig dokumentert.

Vitiligo – tap av pigment i huden

Kirurgi ved maligne barnesvulster

Behandlingen av solide, maligne svulster i barnealder er utpreget tverrfaglig, men kirurgi inngår nesten alltid. Ved flere typer svulster er det nær 100 % overlevelse. Rikshospitalet-Radiumhospitalet presenterer sine resultater hos 310 pasienter fra perioden 1985 – 2004.

Kirurgisk behandling av solide maligne barnesvulster

Seksuell vold i konfliktområder

I krig og væpnede konflikter blir mange kvinner og barn utsatt for seksuelle overgrep. Dette gjelder blant annet den vestafrikanske staten Liberia, der Leger Uten Grenser har bygd opp et tilbud til kvinner og barn som er blitt ofre for denne typen overgrep. Voldtekt brukes ofte som et våpen for å demoralisere motparten i en krig.

Princess het hun og var bare sju år

Anbefalte artikler