Les mer om ...

Artikkel

Færre røykere – flere overvektige

Menn i Oslo som var 20 – 49 år i begynnelsen av 1970-årene, var frem mot 2000 blitt tykkere, røykte mindre og brukte mer blodtrykksmedisin. Dette viser en prospektiv oppfølgingsstudie av Oslo-undersøkelsen. Økningen i kroppsmasseindeks var markert og var større hos yngre enn hos eldre menn. Sunne livsvaner var assosiert med gunstige nivåer av lipidverdier, glukosenivå, kroppsmasseindeks og blodtrykk.

Endring i risikofaktorer for hjerte- og karsykdom blant menn i Oslo gjennom 28 år

Lønner det seg å leve sunt?

Amputasjon og diabetes

Fotsår, iskemi og amputasjon er fryktede komplikasjoner ved diabetes, og forekomsten av slike amputasjoner er langt høyere i Norge enn i mange andre land. Over halvparten av underekstremitetsamputasjonene ved sykehusene i Elverum og Hamar i perioden 1990 – 99 gjaldt personer med diabetes.

Fot og diabetes

Hvordan unngå amputasjon ved diabetes

Underekstremitetsamputasjoner og diabetes

Urinprøver for rusmiddelbruk

Hurtigtester for påvisning av rusmidler i urin gir raskt svar, men kan gi både falskt positive og falskt negative resultater. En rekke rusmidler blir ikke fanget opp av slike tester, og det kan være vanskelig å oppdage manipulering. Positiv hurtigtest kan, i henhold til offisielle retningslinjer, ikke være eneste grunnlag for eventuelle sanksjoner.

Bruk av hurtigtester for påvisning av rusmidler i urin

Intoksikasjon med psykofarmaka

Den toksiske dosen av psykofarmaka er svært variabel, og toksisiteten øker ved interaksjon mellom flere legemidler. Ved mistanke om intoksikasjon er komparentopplysninger viktig, men pasienten kan ha inntatt andres legemidler i tillegg til sine egne. Historien om en 74 år gammel bevisstløs kvinne med myokloni og kramper er noe å lære av.

En 74 år gammel bevisstløs kvinne med myoklonier og krampeanfall

Intoksikasjon med psykofarmaka

Hivbehandling i fattige land

Antiretroviral behandling mot hivinfeksjon kan gi svært gode resultater, også i utviklingsland. Det viser erfaringer Leger Uten Grenser har gjort i Kambodsja. Gratis behandling og standardiserte behandlingsprogrammer er viktige faktorer for å lykkes. Bedre tilbud til hivpositive, blant annet legemidler med doser beregnet på barn, etterlyses.

Antiretroviral hivbehandling i Poipet

Anbefalte artikler