Undring over prioritering i Tidsskriftet

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Med redaktør Charlotte Haugs innholdstomme svar på et høyst adekvat spørsmål fra Anne Nordal Broen i Tidsskriftet nr. 13 – 14/2006 (1, 2) blir interessen og vitebegjæret virkelig styrket. Et begrunnet spørsmål avfeies med at «vi» ikke har «ønsket» å publisere. Snakk om redaksjonell «medisinsk-vitenskapelig» kapitulasjon, omgående manøver og avvergerefleks. Dette temaet – kvinners reaksjon etter provosert abort – er jo kjempeinteressant i dagens Norge.

  Foreligger det interessekonflikter – les: ubehagelige meningskonflikter? Altså fakta som «noen» ikke har interesse av skal komme ut? La oss lesere få vite hvem denne medisinske redaktøren er. Meningsinhabilitet? Trenger vi «redaksjonsvarslere»?

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media