F. Holsten svarer:

Fred Holsten Om forfatteren

Svein Reseland hevder at det er misvisende at jeg kan oppgi ikke å ha noen interessekonflikter i forbindelse med den nylig publiserte oversiktsartikkelen om medikamentell behandling av spilleavhengighet. Hans begrunnelse bygger på presseoppslag i forbindelse med et program i NRK Brennpunkt i september 2003. Der ble det hevdet at jeg hadde mottatt drøyt 1,7 millioner kroner fra legemiddelfirmaet H. Lundbeck AS i forbindelse med en legemiddelutprøvning. Disse opplysningene er feilaktige. Jeg forsøkte uten hell å korrigere dem før programmet gikk på luften, men fikk til svar at slike ting fikk jeg finne meg i siden jeg var en offentlig person. Da hadde forhåndsomtalen til programmet fra NRKs nettsider allerede blitt gjengitt i en rekke aviser over hele landet, og jeg ga opp tanken på å bruke resten av året på å gjendrive beskyldningene. Jeg er derfor takknemlig for at jeg nå, når saken dukker opp på nytt i mitt eget faglige tidsskrift, kan få redegjøre for fakta.

I 2002 – 03 var jeg utprøvningsleder (principal investigator) for et medikamentutprøvningsprosjekt. Min oppgave var å sende inn søknader til etisk komité, Legemiddelverket, Datatilsynet osv. for å få prosjektet godkjent og ha det medisinske hovedansvaret for selve studien. Til dette arbeidet brukte jeg ca. 100 timer, og mottok 30 000 kroner for tapt arbeidsfortjeneste. Ingen millioninntekt, men interessant og nødvendig arbeid. I den økonomiske redegjørelsen oppført i søknaden til etisk komité, undertegnet av meg, står det at det til lege (investigator) skulle utbetales 500 kroner for hver prescreening og en viss sum for hver konsultasjon. Dette ble ca. 35 000 kroner for hver pasient som fullførte hele studien. Selv behandlet jeg ingen pasienter i studien og hadde ingenting med denne kompensasjonen å gjøre. Disse opplysningene kan naturligvis sjekkes både med etisk komité og H. Lundbeck AS.

Min skattbare inntekt har svært lite med industrien å gjøre. Hvert år holder jeg mange foredrag og kurs, og noen av dem er sponset av forskjellige medikamentfirmaer. De viktigste emnene er paradoksalt nok ikke-medikamentell behandling av insomni og ikke-medikamentelle teknikker (kognitiv terapi) i behandling av affektive lidelser og angstlidelser. Til sammen er jeg årlig blitt honorert fra forskjellige firmaer med ca. 20 000 – 30 000 kroner for disse foredragene.

Tilbake til artikkelen om spilleavhengighet. Jeg har ingen aksjer, ansettelsesaktige eller økonomiske bindinger til legemiddelfirmaet H. Lundbeck AS eller andre legemiddelfirmaer. Blir jeg spurt om å være med i en rådgivergruppe (advisory board) eller en legemiddelutprøvning eller holde et foredrag eller kurs, vil jeg også i fremtiden vurdere det. Det er spennende og viktig også å samarbeide med industrien for å bidra til at mest mulig adekvate og korrekte opplysninger fremkommer om medikamentenes nytte og begrensninger.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler