Siri Tau Ursin ny leder i Overlegeforeningen

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Avdelingsoverlege Siri Tau Ursin ble med stor applaus valgt til Overlegeforeningens nye leder under landsrådsmøtet på Gardermoen 22. august.

Siri Tau Ursin overtar ledervervet etter Lars Eikvar. I midten valgkomiteens leder Geir Ketil Røste. Foto Espen Huldt Nystrøm

Hun overtar etter Lars Eikvar som trakk seg fra ledervervet etter fem og et halvt år. Siri Tau Ursin har sittet i Overlegeforeningens styre siden 2003.

Geir Ketil Røste, som ledet valgkomiteen, sa i sin redegjørelse til Landsrådet at komiteen hadde lagt visse kriterier til grunn for hvilken profil de ønsket at foreningens nye leder skulle ha. Denne tok utgangspunkt i de oppgavene en leder av Legeforeningens største yrkesforening skal løse. Fagforeningserfaring og erfaring fra tillitsvalgtarbeid var viktige kriterier. Forhandlingsområdet er et av de viktigste for Overlegeforeningen, og det var derfor av stor betydning at man fant en lege som hadde den rette kompetansen, og som kunne innfri denne forutsetningen. Det var også ønskelig at en leder av Overlegeforeningen har en formell lederutdanning.

– Vi ønsket å finne frem til en lege som kan profilere Overlegeforeningen, sa Røste. – Vi vil ikke bare forholde oss til høringssvar og gi innspill på disse, men vi ønsker også å sette dagsorden i viktige helsepolitiske spørsmål for sykehusleger og helseforetakene, sa valgkomiteens.

Valgkomiteen hadde gjort et grundig arbeid og intervjuet en rekke personer. – Samtlige av disse hadde Siri Tau Ursin på sin liste over hvem som burde bli leder i foreningen. De mente hun vil kunne fylle jobben på en svært god måte, sa Røste. Han la til at komiteen også hadde intervjuet Tau Ursin. Hun kom tidlig på banen gjennom sin entusiasme for oppgaven og fremsto som en kandidat som virkelig ønsket jobben.

– Med hennes imponerende ledererfaring vil hun være en tydelig leder og ta kommandoen i foreningen, mente Røste. Han trakk også frem at hun har personlige egenskaper som alle snakker pent om. Hun er målbevisst og smidig, men samtidig resultatorientert.

Flott jobb av Lars Eikvar

Avtroppende leder Lars Eikvar la i sin redegjørelse for hvorfor han trakk seg midt i en periode, vekt på at det var to årsaker til dette. Den ene var vekselvirkningen mellom jobb, tillitsverv på sentralt plan gjennom fem og et halvt år og familien. Den andre var at de to siste årene nærmest hadde fremstått som en kontinuerlig forhandlingsprosess. Dette gjorde at han følte at han trengte avløsning. Lars Eikvar ble takket av med stående applaus fra en forsamling som mente at han har gjort en fremragende jobb som Overlegeforeningens leder i disse årene.

Bred erfaring

Siri Tau Ursin er født i 1962 og har fire barn. Hun ble utdannet lege ved Universitetet i Bergen i 1986. Etter turnustjenesten var hun ett år i Libanon ved Unifil-styrkene. Hun valgte anestesi som spesialitet. Som ferdig spesialist i 1997 ble hun umiddelbart tilsatt som overlege ved Sentralsjukehuset i Rogaland (SIR). I 1992 tiltrådte hun som seksjonsoverlege samme sted, og i 2004 var hun klinikkdirektør ved kirurgisk ortopedisk klinikk. 2005 tilbrakte hun i Australia hvor hun tok en mastergrad i helseadministrasjon. Fra 2006 er hun avdelingsoverlege på anestesiavdelingen ved Stavanger Universitetssjukehus.

Siri Tau Ursin har hatt en rekke tillitsverv. I 2001 var hun hovedtillitsvalgt for overlegene ved sykehuset, og i 2002 og 2003 ledet hun de lokale forhandlingene med NAVO på sykehuset. Hun ble valgt inn i styret i Overlegeforeningen i 2003 og gjenvalgt i 2005. Hun ble også valgt inn i sentralstyret under landsstyremøtet i Bergen i 2005.

Overlegeforeningens styre

Overlegeforeningens styre består fra 22.8. 2006 av følgende: Siri Tau Ursin (leder), Helge Sigurd Haarstad, Dag Rieve Kristiansen, J. Arve Kristiansen, Hans-Petter Næss, Hege Saltnes, Sigrun Solberg og Anny Elisabeth Spydslaug. Jon Helle er 1. vara og Arne Refsum 2. vara.

Anbefalte artikler