PSL orienterte pasienthjelpere

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

– Avtalespesialistene må inn under ventetidsoversikten på nettsiden til Fritt sykehusvalg.

Ove Andreas Mortensen

Det sa Ove Andreas Mortensen, leder i Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL) da han møtte de nye pasienthjelperne.

Pasienthjelperne er foreløpig organisert som et prøveprosjekt i Trysil, Eidskog, Hamar og Kongsvinger i Hedmark. De skal bistå pasientene med å finne frem til sykehus og spesialister som raskt kan gi den undersøkelse eller behandling som pasientene har bruk for. Slik skal ventetiden kortes ned.

Mortensen understreket overfor hjelperne at avtalespesialister også skal være en del av spesialisthelsetjenesten. I rammeavtalen fra januar ble det nedfelt at tilgjengeligheten til avtalespesialistene skulle inn på Fritt sykehusvalg, men det har ennå ikke kommet på plass. PSL har nå bedt Legeforeningen om å ta tak i problemet.

– Innen visse fagområder er det unødvendig lang ventetid. Der vet vi at avtalespesialister kunne gitt raskere behandling, sa PSL-lederen. Han fortalte pasienthjelperne at en fordel med de privatpraktiserende var kontinuitet. – Det kan være en fordel for pasientene å møte den samme spesialisten hver gang de kommer inn. Det kan også være lettere å endre og tilpasse timer, sa han.

De nye pasienthjelperne lurte blant annet på om det var problemer med dobbeltutredninger mellom avtalespesialist og sykehus, ved at pasienten først utredes hos avtalespesialisten for så å oppleve at sykehuset starter på nytt med sin egen utredning.

– Det er sykehuset som har det medisinsk-juridiske ansvaret og de må opprette en egen journal når pasienten ankommer. Nå kan man imidlertid ofte bare henvise pasientene rett til operasjon etter at de har vært hos avtalespesialisten, sa Mortensen. – Vi er i diskusjon med helseforetakene om dette, og har ryddet opp i dobbeltutredninger innen blant annet gynekologi. Jobben med å ordne dette foregår fortløpende også på andre felt. Det kommer til å rette seg, sa han og fortalte at det per i dag er opprettet 94 spesialistavtaler med Sykehuset Innlandet.

Anbefalte artikler