Hederspris til Svein Rønsen

Cecilie Bakken Om forfatteren

Svein Rønsen ble tildelt Leger i samfunnsmedisinsk arbeids (LSA) hederspris under foreningens årsmøte i august.

Svein Rønsen

Rønsen er kommuneoverlege i Fredrikstad, og styret i LSA uttaler at han spesielt det siste året har vært veldig synlig i mediebildet nasjonalt. Et Internettsøk på «Svein Rønsen» gir over 3 000 treff. Styret begrunnet prisen blant annet med innsatsen han hadde gjort i forbindelse med legionellautbruddet i Østfold i 2005, da 55 personer ble syke. Rønsen takket for prisen, og understreket at det å jobbe med samfunnsmedisin er nyttig for samfunnet.

– Dermed har dette også gitt meg mye å jobbe med Det er en utviklende og utfordrende jobb, sa han. Kommuneoverlegen oppfordret foreningen til å fortsette å arbeide for gode arbeidsvilkår for samfunnsmedisinerne. Svein Rønsen er tidligere leder av Østfold lægeforening.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler