Hederspris til Svein Rønsen

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

Svein Rønsen ble tildelt Leger i samfunnsmedisinsk arbeids (LSA) hederspris under foreningens årsmøte i august.

Svein Rønsen

Rønsen er kommuneoverlege i Fredrikstad, og styret i LSA uttaler at han spesielt det siste året har vært veldig synlig i mediebildet nasjonalt. Et Internettsøk på «Svein Rønsen» gir over 3 000 treff. Styret begrunnet prisen blant annet med innsatsen han hadde gjort i forbindelse med legionellautbruddet i Østfold i 2005, da 55 personer ble syke. Rønsen takket for prisen, og understreket at det å jobbe med samfunnsmedisin er nyttig for samfunnet.

– Dermed har dette også gitt meg mye å jobbe med Det er en utviklende og utfordrende jobb, sa han. Kommuneoverlegen oppfordret foreningen til å fortsette å arbeide for gode arbeidsvilkår for samfunnsmedisinerne. Svein Rønsen er tidligere leder av Østfold lægeforening.

Anbefalte artikler