Notiser

Artikkel

– Lamotrigin kan gi leppe-gane-spalte

Gravide kvinner som bruker lamotrigin mot epilepsi eller bipolar lidelse de første tre månedene i svangerskapet kan ha økt risiko for å få barn med medfødt leppe-gane-spalte, viser en studie publisert i Clinical and Molecular Teratology.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/11084

Nye forskningssentre opprettet

Fra neste år får 14 forskningsmiljøer i Norge kalle seg Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Ordningen retter seg spesielt mot den mer forskningsaktive delen av norsk næringsliv i samarbeid med sterke forskningsmiljøer, skriver Norges forskningsråd.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/11059

Flere ambulansemil, færre driftsavtaler

Norske ambulanser tilbakela hele 2,8 millioner mil til vanns og til lands i fjor, fordelt på nærmere 500 000 oppdrag, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Tallet på inngåtte driftsavtaler mellom helseforetakene og privatpraktiserende legespesialister sank for første gang siden 2002, fra 1 100 til 1 074.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/11070

Barn skal lære foreldre livredning

Med en landsomfattende kampanje og helt ny opplæringsmetode har Norsk Luftambulanse håp om 300 000 nye livreddere i Norge, ved at 50 000 sjuendeklassinger får opplæring som de viderefører til sine foreldre.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/11077

– Samarbeid med politiet

Politi og helsevesen bør sørge for et tettere samarbeid om psykisk syke som kan utgjøre en risiko for egen eller andres sikkerhet, mener Sosial- og helsedirektoratet og Politidirektoratet, som i et rundskriv presiserer regelverket og oppfordrer til å opprette lokale samarbeidsrutiner på feltet.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/11035

Fremtidens helsevesen

Tromsø Telemedicine & eHealth Conference samlet i juni 320 deltakere fra 29 land, blant annet fremtidsforskere som mener antibakterielle klær, nanobrikker implantert i hjernen og genetisk skreddersydde DNA-datamaskiner er en del av fremtiden.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/11025

Miljø tar liv

Hele 24 % av verdens sykdommer kan settes i sammenheng med miljøfaktorer som det er mulig å gjøre noe med, ifølge en rapport utarbeidet av Verdens helseorganisasjon (WHO). Det anslås at over 13 millioner dødsfall årlig kan knyttes til miljøforhold, og at miljøtiltak kan redde fire millioner barneliv i året, de fleste i utviklingsland.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/11043

Helsebiblioteket er på beina

I juni ble Helsebiblioteket formelt åpnet. Her skal helsepersonell kunne få oversikt over ny forskning, oppsummert forskning, nasjonale faglige råd og retningslinjer, veiledninger, råd og prosedyrer. Et emnebibliotek skal også etter hvert bygges opp.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10992

Stor tillit til leger og apotek

Nordmenn har større tillit til apotekene enn til legene, men større tillit til legene enn til helsekostbransjen, ifølge en undersøkelse TNS Gallup har gjort blant rundt 1 000 nordmenn på oppdrag fra Apotekforeningen. På en tillitsskår fra 0 til 100 skårer apotekene 80 poeng, mens legene skårer 68. Legemiddelindustrien og helsekostbransjen skårer henholdsvis 54 og 43 poeng.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/11049

Anbefalte artikler