Astma og KOLS er ikke det samme

Artikkel

I blåreseptforskriften ble det fra 1. juli ett sykdomspunkt for astma og ett for kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). De to punktene, henholdsvis 44 og 45, skal erstatte dagens punkt 2, som er felles for de to sykdommene. Konsekvensene er at ulike preparater kun blir oppført under ett av punktene. Alle aktuelle pasienter må oppsøke lege for å få bekreftet diagnosen og eventuelt gjøre endringer i behandlingen, og legene må huske å skrive nye resepter på ett av de to nye punktene.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/11124

Anbefalte artikler