Klinisk respirasjonsfysiologi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Martin, James

  Shannon, Joanne

  Hamid, Qutayba

  Physiological basis of respiratory disease

  793 s, tab, ill. London: BC Decker, 2005. Pris USD 159

  ISBN 1-55009-236-7

  Meakins Christie Laboratories ved McGill University i Montreal er blant de best renommerte respirasjonsfysiologiske forskningsmiljøene i den vestlige verden. Her er bidrag fra 112 forskere, enkelte verdenskjente, samlet med intensjonen å belyse klinisk relevant respirasjonsfysiologi og patofysiologi som «enhver lungelege burde være kjent med», som det står i forordet. Nær 800 sider fordelt på 67 kapitler i åtte seksjoner indikerer at listen er lagt høyt. Snarere enn en innføring fra A til Å er dette en antologi der forfatterne presenterer oversikter innen eget interesseområde. Dette er bokens styrke og minus på en gang. Den går tungt inn i en rekke emner – eksempelvis 13 sider om «oxygen regulation of vasomotor tone» og fungerer derfor ypperlig som dybdelitteratur. Enkel lærebok i respirasjonsfysiologi er den ikke.

  Alle emner innen klassisk respirasjonsfysiologi er omtalt, som mekanikk, ventilasjon, gassveksling, respirasjonsmuskulatur, respirasjonskontroll og arbeidsfysiologi. Det er på disse områder Meakins Christie laboratoriene har gjort seg mest bemerket. Flere kapitler har matematiske utlegninger som krever betydelig innsats fra leserens side. Boken er spesielt sterk på respirasjonsmuskulatur. Sammenheng struktur/funksjon er ypperlig behandlet for lungefibrose, astma og kronisk obstruktiv lungesykdom. Øvre luftveiers fysiologi og patofysiologi er godt omtalt.

  En større seksjon omhandler luftveier og forsvarsmekanismer. Her kobles molekylær- og cellebiologi mot lungefunksjon og viser hvordan forskningen de senere år har skiftet fokus. Eksempelvis finnes egne kapitler om genetikk ved lungesykdommer, cytokiner og glatt muskulatur, nitrogenoksid, nevrohumoral kontroll av luftveiene og epitelfunksjon ved lungeskade.

  Siste seksjon omhandler ulike sider ved klinisk respirasjonsfysiologi. Her fokuseres på lungefunksjonsundersøkelser, alders- og kjønnsbestemt variasjon, men ulike emner som f.eks. vurdering av syre-base-balanse, trykkmåling i oesophagus, diafragmarespons og lungevolumreduserende kirurgi er også omtalt. Spesielt godt er kapitlet om hvorledes spirometri kan forutsi arbeidsbegrensning ved kronisk obstruktiv lungesykdom.

  Forskere fra Meakins Christie var tidlig ute med å vektlegge skade av mindre luftveier ved røyking. Dette blir belyst fra flere vinkler gjennom hele boken og bidrar til å klargjøre skillet mellom astma og kronisk obstruktiv lungesykdom.

  Boken er heller sparsomt illustrert. Bildene er gode, men i svart-hvitt. Figurer og tabeller er enkle og lette å forstå. Med boken følger en CD-ROM som ifølge omtalen inneholder hele teksten og «full-color images». Dette er feil, også her er bildene i svart-hvitt.

  Rikelig med referanser er oppgitt etter hvert kapittel. 16 sider indeks og egen søkemotor i dataversjonen fungerer greit.

  Konklusjon blir at dette ikke er noen lærebok, men et nøkternt illustrert skattkammer for spesielt interesserte.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media