Lavere kontingentandel bekymrer

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

Oslo legeforening får 400 000 kroner mindre i kontingentinntekter når den nye organisasjonsstrukturen innføres ved årsskiftet.

Svein Aarseth i Oslo legeforening la frem et underskuddsbudsjett. Foto Lise B. Johannessen

På årsmøtet i slutten av mai vedtok fylkesavdelingen en uttalelse om at den drastiske reduksjonen i tilskudd fra 2006 til 2007 vil gi en uakseptabel mangel på forutsigbarhet med hensyn til økonomisk planlegging. I uttalelsen som er sendt sentralstyret, vises det til at årsmøtet stiller spørsmål ved at en slik reduksjon verken var forelagt fylkesavdelingen eller begrunnet. Fordelingen mellom lokalavdelinger må gjenspeile medlemstallet, påpekes det i uttalelsen.

Kontingentbortfallet ble hovedtemaet under årsmøtet. En av de tilstedeværende hevdet at man ikke var blitt fortalt om slike konsekvenser da vedtaket om ny struktur ble gjort på landsstyremøtet i Bergen i 2005.

– Vi fikk ikke noe skikkelig svar på dette da lederen vår gikk på talerstolen under landsstyremøtet for å sette spørsmålstegn ved budsjettet, sa han, og understreket at Oslo legeforening er en aktiv, og en stor del av Legeforeningen.

– Årsaken til den økonomiske endringen er at man nå går fra to søyler til tre i organisasjonen, sa Torunn Janbu, Legeforeningens president til årsmøtet. – Man må ha en annen fordeling nå som de fagmedisinske foreningene skal opp på samme nivå, forklarte hun.

Årsmøtet gav sitt tilsagn til budsjettforslaget for 2007 med et underskudd på 677 000 kroner.

– Vi har sendt søknad til sentralstyret om å få dekket kontingentbortfallet for 2007, fortalte Svein Aarseth, leder i Oslo legeforening.

Han forsvarte at budsjettforslaget til fylkesavdelingen ble lagt frem med et underskudd. I et brev til sentralstyret forut for årsmøtet, skrev Oslo legeforening at den eneste muligheten til å redusere kostnader ville være å redusere antall ansatte i sekretariatet. Dette vil kunne føre til betydelig redusert aktivitet for tillitsvalgte, eventuelt at foreningen ikke vil kunne oppfylle sine forpliktelser overfor tillitsvalgte i yrkesforeningene, ble det presisert i brevet.

– Selv om vi prøver å være nøkterne, har vi tidligere fått signaler om at det er ønskelig å holde et høyt aktivitetsnivå og sørge for at de tillitsvalgte gjør en god jobb, sa Aarseth.

Anbefalte artikler