Fellesnordiske synspunkter på legearbeidsmarkedet

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Samnordisk arbetsgrupp för prognos- och specialistutbildningsfrågor (SNAPS) har fremlagt sin rapport om fremskrivning for legearbeidsmarkedet.

Fremskrivningen for Norge er utarbeidet i to forskjellige alternativer mht. etterspørselsutvikling, med en vekst på hhv. 600 og 300 nye legestillinger per år (1).

Det første alternativet fører til at det i Norge fortsatt vil være underskudd av leger, og at dette kommer til å øke etter 2010. Det andre alternativet viser at Norge før 2010 kommer til å få et overskudd av leger, som fortsetter å øke etter 2010.

«Sannsynligvis kommer ikke et så stort legeoverskudd til å oppstå. I realiteten kommer det trolig i stedet til å oppstå flere nye jobber og migrasjon av leger fra Norge til andre land», heter det i rapporten.

Den svært ulike utviklingen i de to alternativene gir en tydelig synliggjøring av hvor avgjørende stillingsveksten er for balansen i legearbeidsmarkedet, og hvor stor usikkerheten ved disse fremskrivningene er.

– I rapporten ser vi bare på legearbeidsmarkedet totalt sett, men vi kan få en situasjon hvor nyutdannede leger har vanskelig for å få jobb, samtidig som vi fortsatt har spesialistmangel. Dette er det fenomenet jeg har omtalt som «dansk syke», fordi dette kan være i ferd med å skje i Danmark, og det kan kanskje også skje i Norge, sier Anders Taraldset, statistikksjef i Legeforeningen og norsk deltaker i arbeidsgruppen.

Han legger til at etterspørselsanslagene er svært høye sammenliknet med de øvrige nordiske landene. Selv alternativet på 300 som tilsvarer 1,7 % vekst, er høyt i forhold til stillingsveksten blant leger ellers i  Norden. Antakelig er den relative veksten i Norge både i tilgang og etterspørsel etter leger, særlig i sykehusene, og også veksten helseutgiftene, blant de høyeste i verden.

Anbefalte artikler