Årets Nordlandsdokter

Lisbet T. Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

Kommunelege I i Sortland, Arne Vassbotn har mottatt pris som Årets Nordlandsdokter 2006.

En smilende Nordlandsdokter mottar prisen. Foto Tove Myrbakk

Vassbotn fikk prisen av Nordland legeforening for sitt mangeårige virke som distriktslege, fastlege, samfunnsmedisiner og helseadministrator i Vesterålen hvor han bl.a. har bidratt sterkt til å få bygget opp et godt psykiatritilbud i kommunen. Under de siste års debatt om interkommunalt samarbeid har Vassbotn klart sett behovet for endring i legenes arbeidsvilkår, og han har arbeidet aktivt for å få til interkommunalt legevaktsamarbeid.

– Men viktigere enn de formelle tingene er hans evne til å gi gode råd, samt forstå alle vansker og utfordringer en ung og fersk lege kan stå i. Han utstråler en trygghet som sier at det er lov ikke å være perfekt, ble det sagt om prisvinneren da han mottok prisen under en konferanse for kommuneoverleger i Bodø i juni.

Anbefalte artikler