Notiser

Artikkel

Mental Helse sier nei til sponsing

Organisasjonen Mental Helse sier nei til sponsing fra legemiddelindustrien. Det ble klart under Mental Helses landsstyre nylig. Organisasjonen understreker at de ikke er imot medisiner mot psykiske lidelser, men at de ønsker å være uavhengige og kunne uttale seg fritt for eller imot psykofarmaka.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10882

Heller i kø enn å bytte sykehus

Pasienter som venter på hofteoperasjon vil heller stå i kø for å bli operert ved nærmeste sykehus enn å reise til et annet sykehus og få behandling tidligere. Det viser en undersøkelse blant 9 500 hofteopererte som ble gjennomført i perioden 2001 – 2003. Over 60 % valgte å bli operert ved nærmeste sykehus, og de måtte ha langt kortere ventetid for å være villig til å reise til et sykehus en time lenger unna, skriver forskning.no. Dette kan henge sammen med et gjennomsnittlig sykehusopphold på 11 dager og en høy gjennomsnittsalder hos de opererte, mener stipendiat Karin Monstad ved Norges Handelshøyskole, som står bak undersøkelsen.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10903

WHO-sjefen er død

Generaldirektør i Verdens helseorganisasjon, LEE Jong-wook, er død, 61 år gammel. Jong-wook ble innlagt i sykehus med blodpropp, og døde to dager senere, mandag 22. mai klokken 0743. Den sørkoreanske tuberkuloseeksperten har vært tilknyttet Verdens helseorganisasjon (WHO) i 23 år, og tok over jobben som generaldirektør etter Gro Harlem Brundtland sommeren 2003. Han var den første fra Sør-Korea som er valgt til leder av et FN-organ. Alle ansatte i WHO uttrykker sin dypeste kondolanse til hans kone, sønn og øvrige familie.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10865

Ønsket andel røykere: null

På Verdens røykfrie dag 31. mai ble «Nasjonal strategi for det tobakksforebyggende arbeidet 2006 – 2010» lagt frem. Ifølge rapporten oppga 25 % av den voksne norske befolkningen i 2005 at de røykte daglig, i tillegg til at 11 % røykte av og til. Drøyt 10 % gravide kvinner røyker ved slutten av svangerskapet. Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad ønsker en halvering av antall røykere innen 2010, og null på lengre sikt.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10944

Akkreditert for nukleærmedisinske prøver

Avdeling for klinisk kjemi og nukleærmedisin ved Akershus Universitetssykehus er, som det første laboratorium i Norge, akkreditert for analyser på nukleærmedisinske prøver. Nukleærmedisinske undersøkelser stiller spesielle krav til kvalitet og sikkerhet, og Norsk Akkreditering måtte hente ekspertise fra Sverige for å gjennomføre akkrediteringen. Dette er første gang de har akkreditert en metode der hele mennesket er prøveobjekt.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10892

Hvordan står det til, Helse-Norge?

For første gang har Sosial- og helsedirektoratet utarbeidet en rapport om tilstanden og utfordringene til helse- og sosialsektoren her i landet. Rapporten slår fast at Norge har svært gode helse- og sosialtjenester, men sektoren har likevel flere problemer og utfordringer som må løses. Sosiale forskjeller og en fremtidig eldrebølge er to eksempler. Planen er at en slik rapport heretter skal utarbeides årlig.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10954

Anbefalte artikler