Prognostisk indeks ved Kaposis sarkom

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Ut fra en skala på 0 – 15 skal klinikere kunne avgjøre behandlingen av Kaposis sarkom.

Forekomsten av Kaposis sarkom er redusert etter at høyaktiv antiretroviral terapi (HAART) mot HIV og AIDS ble tilgjengelig. Men fremdeles utvikler en del av pasientene denne kreftformen. Noen av dem responderer godt på antiretroviral behandling, andre trenger kjemoterapi i tillegg.

Britiske forskere har utarbeidet en prognostisk indeks for pasienter med Kaposis sarkom. I en prospektiv studie av nesten 6 000 HIV-pasienter utviklet 6 % sykdommen (1). Ut fra alder, hvorvidt Kaposis sarkom var første AIDS-manifestasjon, antall T4-celler ved diagnosetidspunkt og samtidig forekomst av andre AIDS-relaterte sykdommer kom de frem til en prognoseskala på 0 – 15. Forfatterne mener at pasienter med en indeks på under 5 bør få HAART-behandling alene, de øvrige bør få kjemoterapi i tillegg.

– Ved Ullevål universitetssykehus har vi nå bare omkring ett tilfelle av Kaposis sarkom i året, sier professor Johan Bruun ved Infeksjonsmedisinsk avdeling. – For ti år siden var det kanskje 5 – 7 tilfeller. Som regel gir vi kun HAART-behandling, og vi oppnår gode resultater med det.

Bruun er overrasket over at tumorutbredelsen ikke hadde betydning for prognosen. – Ellers virker resultatene rimelige. Samtidig må vi huske på at dette er en observasjon og ikke en klinisk kontrollert studie om effekten av kjemoterapi ved Kaposis sarkom, sier han.

Anbefalte artikler