Les mer om ...

Artikkel

To varslere

Rundt 1940 ble det påvist flere tilfeller av silikose ved Arendal Smelteverk, takket være iherdig innsats fra allmennlegen Andreas Samuelsen. Han møtte mye motstand og skepsis fra bedriftsledelsen. Mer berømt er historien om den ungarske legen I.P. Semmelweis, som ved hjelp av observasjoner, statistisk analyse og vitenskapelige resonnementer påviste årsaken til barselfeber. Leger må lære å forholde seg til medisinens foranderlighet.

Yrke som risikofaktor for sykdom

Da silikose ble påvist ved Arendal Smelteverk

Semmelweis – en varsler

Provosert abort vanligst ved lite utdanning

Risikoen for provosert abort er høyest hos unge kvinner med lav utdanning, og den er lavere hos kvinner med foreldre som har høy utdanning. Dette viser en studie med et representativt utvalg av norske jenter. Også foreldres samlivsbrudd, alkoholproblemer og barneoppdragelse har betydning for døtrenes risiko for abort.

Begrepet «12 fullgåtte uker» i relasjon til selvbestemt abort tolkes ulikt ved norske sykehus. Dette har betydning for om en abortbegjæring må behandles i nemnd eller ikke. I Oslo er kvinner med ikke-vestlig bakgrunn overrepresentert ved nemndbehandling.

Å telle aborter

Abort hos unge kvinner – betydningen av oppvekst og sosial klasse

Selvbestemt abort – ulik fortolkning av «12 fullgåtte uker»

Nemndbehandlede svangerskapsavbrudd i Oslo 2000 – 03

Norsk jakt etter årsak til sykdom

Ved å samle inn data for 100 000 barn fra fosterliv til voksen alder håper norske forskere å kunne påvise årsaker til sykdom og få et bedre grunnlag for sykdomsforebygging. Den norske mor-og- barn-undersøkelsen vil være enestående i internasjonal sammenheng.

Mor-og-barn-undersøkelsen skal gi nye svar

Elektronisk resept med bivirkninger?

Innføring av elektroniske resepter kan føre til nye typer feil ved forskrivning av legemidler. En litteraturgjennomgang tyder på at slike ordninger bør testes grundig og implementeringen overvåkes nøye. Elektroniske løsninger vil også bli tatt i bruk ved en kommende revisjon av blåreseptordningen.

Elektronisk resept – uten bivirkninger?

Blåreseptordning i skrøpelig forfatning?

Etter landsstyremøtet

Legeforeningen skal nå ha tre søyler: lokalforeninger, yrkesforeninger og fagmedisinske foreninger, og medlemmene (unntatt studentene) må være medlem i alle disse. Landsstyret i Oslo i forrige måned vedtok nye foreningslover som innebærer at faget får en enda sterkere plass i Legeforeningens arbeid.

Harmonisk landsstyremøte i strålende vårvær

Solidaritet med leger i Irak

Tankevekkende åpning

Skjerpet faglig profil

Helseministeren utfordret om lokalsykehus

Synspunkter på landsstyremøtet 2006

Resolusjon om lokalsykehus

Vil ha økt vekt på interkommunal legevakt

Vedtok ny organisasjonsstruktur

Ruspasienter – holdningsendring i emning?

Alkohol er vårt største rusmiddelproblem

Diskuterte rammevilkår for god medisinsk forskning

De glemte krisene

Velkommen til Kongsberg

Anbefalte artikler