Fremtiden

Per Magnus Om forfatteren
Artikkel

Foto Michael Marzelli, Index Stock/GV-Press

Utviklingen i mors liv er svært viktig for barnets senere helse. Foreldre er opptatt av kosthold, miljøgifter, medikamentbruk og andre miljøfaktorer i svangerskapet. De forventer at legen kan gi råd og veiledning på basis av solid kunnskap. Men kan vi det? Og hva vet vi egentlig om årsaker til både sjeldne og vanlige sykdommer? Hvor mye kan tilskrives miljøfaktorer tidlig i livet og hva betyr samspillet med arvelige faktorer? Den norske mor-og-barn-undersøkelsen (MoBa) har som mål å gi svar på slike spørsmål. I en nasjonal dugnad ved landets sykehus gjør norske helsearbeidere en stor innsats i datainnsamlingen. Det viktigste er at mange tusen norske familier gir opplysninger og biologisk materiale for å bidra til forskningen. I anonymisert form er nå data tilgjengelig for norske forskere og, i samarbeid med norske miljøer, også for internasjonale forskningsgrupper. Målet er å bidra til bedre helse for kommende generasjoner ved å skape ny kunnskap.

Anbefalte artikler