Doktoravhandlinger

Artikkel

Doktoravhandlinger

Geir Florholmen, Ph.D. Cytokines and heart failure – new roles for leukemia inhibitory factor in cardiomyocyte energy metabolism and contractile function. Utgår fra Institutt for eksperimentell medisinsk forsking, Ullevål universitetssykehus. Disputas 23.5. 2006.

Gro Tunheim, dr.philos. Recombinant antibody-based vaccines. Utgår fra Immunologisk institutt, Rikshospitalet. Disputas 24.5. 2006.

Øyvind Holte, dr.scient. Calcium alginate gels in controlled drug delivery formulations. Utgår fra Farmasøytisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Disputas 29.5. 2006.

Vibeke Lohne, dr.polit. The power of hope. Utgår fra Høgskolen i Oslo og Sunnaas sykehus. Disputas 30.5. 2006.

Mohamed Guled Farah, Ph.D. Tuberculosis in Norway with emphasis on immigrants. Utgår fra Folkehelseinstituttet og Det medisinske fakultet. Disputas 30.5. 2006.

Johan Bodegård, dr.med. Cardiovascular long term risk and exercise test findings. Utgår fra Institutt for klinisk epidemiologi, Akershus universitetssykehus. Disputas 30.5. 2006.

Tomm Bernklev, dr.philos. Health-related quality of life in inflammatory bowel disease. A population-based study. Utgår fra Fakultetsdivisjon Rikshospitalet og Medisinsk avdeling, seksjon for gastroenterologi, Sykehuset Østfold. Disputas 2.6. 2006.

Richard Willfred Olaussen, dr.med. Cytokines in coeliac disease: an epithelial perspective. Utgår fra Laboratorium for immunhistokjemi og immunpatologi (LIIPAT), Institutt for patologi, Fakultetsdivisjon Rikshospitalet. Disputas 2.6. 2006.

Universitetet i Bergen

www.uib.no/info/dr_grad/

Anja Underhaug Gjerde, dr.scient. Interaction of antipsychotic drugs with biological membranes: a physicochemical study. Utgår fra Det medisinske fakultet. Disputas 19.5. 2006.

Martha Enger, Ph.D. NG2: regulator av tumorprogresjon i hjernesvulster. Utgår fra Det medisinske fakultet. Disputas 16.5. 2006.

Line Merethe Oldervoll, Ph.D. Physical activity and exercise interventions in cancer patients. Utgår fra Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin. Disputas 19.5. 2006.

Anbefalte artikler