Notiser

Artikkel

Fornøyde med barneavdelingene

Barneavdelingene ved norske sykehus får relativt god karakter fra de pårørende. Kunnskapssenteret har gjennomført en nasjonal undersøkelse blant pårørende til 3 308 barn i alderen 0 – 16 år som var innlagt ved 20 somatiske barneavdelinger i Norge høsten 2005. Barneavdelingene i alle de fem helseregionene får generelt gode tilbakemeldinger. De fleste er fornøyde med den pleie og behandling barna deres fikk, og hvordan de selv ble behandlet som pårørende. Organiseringen og pleietjenesten derimot, får ikke like gode tilbakemeldinger. Mange mener det ikke var en fast gruppe pleiere som tok hånd om dem, og at det ikke var én lege som hadde hovedansvaret. Godt over halvparten har positive erfaringer med hvordan de ansatte samarbeidet om barnets behandling og pleie, og omtrent like mange mener behandlingen fulgte en gjennomtenkt plan. Foreldrene er jevnt over fornøyd med legene, selv om de mener de ikke er like flinke til å gi omtanke og omsorg for de pårørende.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10740

Norske barn blant verdens friskeste

Målt i dødelighet og sykelighet er norske barn blant de friskeste i verden. Det viser en kunnskapsoppsummering Folkehelseinstituttet har gjort, og som skal brukes som en del av grunnlaget til en nasjonal plan for barns helse og miljø for 2006 – 2016. Planen er en oppfølging av ministerkonferansen om miljø og helse i Europa i 2004 og en felles erklæring som medlemslandene i Verdens helseorganisasjons Europaregion da samlet seg om. Tiltakene i planen skal gjelde barn og unge opp til 20 år og skal synliggjøre de helse- og miljøutfordringer som betyr mest for denne gruppen.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10711

Førstevalg ved allergibehandling

Statens legemiddelverk har bestemt at de rimeligste annengenerasjons antihistaminlegemidlene, cetirizin (Acura, Cetirizin, Zyrtec) og loratadin (Loratadin), fra 1. mai 2006 skal innføres som foretrukket legemiddel ved behandling av allergi og elveblest. Annengenerasjons antihistaminer har i flere år vært førstevalg ved behandling av allergi og elveblest, blant annet fordi de fører til mindre tretthet. Før jul konkluderte Kunnskapssenteret med at det ikke er dokumentert forskjell i effekt og bivirkninger mellom de billigste og dyreste av de ulike annengenerasjons antihistaminene.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10723

Så stort bør barnet være

Verdens helseorganisasjon (WHO) har lansert ny internasjonal vekststandard for barn, som angir hvordan barn i verden bør vokse frem til de er fem år. Vekststandarden er basert på barn som er blitt ammet, og angir vekt i forhold til alder, høyde i forhold til alder, og vekt i forhold til høyde. For første gang finnes det også en kroppsmasseindeks for barn opp til fem år. En stor multietnisk undersøkelse, som blant andre Norge har bidratt til, bekreftet hypotesen om at barn med en optimal ernæringssituasjon og oppvekstvilkår som gir mulighet for optimal vekst, vil ha lik vekstkurve. For eksempel har barn fra India, Norge og Brasil som får en god start på livet, like vekstkurver.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10752

Nedgang i antall aborter

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det ble foretatt 13 989 svangerskapsavbrudd i 2005, mot 14 071 året før. Sogn og Fjordane og Rogaland har lavest antall aborter, mens Nordland er fylket med størst nedgang siden i fjor. Oslo og Vest-Agder har hatt en liten økning. Flest aborter utføres i aldersgruppen 20 – 24 år, og før 12. svangerskapsuke. 580 svangerskapsavbrudd ble utført etter 12. uke, etter godkjennelse fra nemnd. Antall tenåringsaborter er nesten uforandret fra 2004, da man registrerte det laveste aborttallet i denne gruppen siden loven om selvbestemt abort ble innført i 1979. I 2005 var 45,5 % av abortene medikamentelt indusert, mot 36 % året før.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10730

Anbefalte artikler