Kaffe og grønn te mot diabetes?

Artikkel

Inntak av kaffe og grønn te kan være forbundet med lavere risiko for diabetes, ifølge flere nye studier.

En studie publisert i Annals of Internal Medicine omfattet over 17 000 friske personer i alderen 40 – 65 år. Forbruket av grønn te var forbundet med redusert risiko for sykdommen justert for alder, kjønn, kroppsmasseindeks og andre risikofaktorer. Sammenhengen var sterkest blant kvinner og overvektige menn. De som drakk svart te eller oolongte hadde ikke redusert risiko.

Tidligere studier har vist lavere risiko for diabetes hos kaffedrikkere, men sammenhengen med tedrikking har vært uklar. I fjor publiserte JAMA en systematisk litteraturstudie av ni kohortstudier som viste redusert risiko for diabetes hos kaffedrikkere.

Nye resultater publisert i Diabetes Care viser at et moderat forbruk av både koffeinholdig og koffeinfri kaffe kan gi redusert risiko for å utvikle type 2-diabetes hos yngre og middelaldrende kvinner. Denne studien, som startet i 1989, var prospektiv og omfattet over 88 000 kvinner i alderen 26 – 46 år. Det var ingen sammenheng mellom tedrikking og type 2-diabetes, men deltakerne ble ikke spurt om hvilken type te de drakk.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10701

Anbefalte artikler