Får ikke opplæring i koding

Nytt fra nett
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hver tredje lege har ikke fått skikkelig opplæring i koding av diagnoser. Det er noe av årsaken til lav kodekvalitet ved norske sykehus.

  Ledelsen ved norske sykehus er heller ikke flinke nok til å sørge for systemer som sikrer god kvalitet for koding, og det er ikke etablert rutiner som sikrer at koding og kvalitetssikring er en del av driften. Slik konkluderer Riksrevisjonen i en rapport som ble overlevert Stortinget i april.

  Systemet med diagnoserelaterte grupper (DRG) og innsatsstyrt finansiering (ISF) ble innført i 1997, og danner grunnlaget for en stor andel av helseforetakenes inntekter. Riksrevisjonen har tidligere påvist en betydelig andel feil i kodingen.

  Regelverket for medisinsk koding er komplisert, og det er derfor viktig at legene kjenner til regelverket. Men hver tredje lege svarer at de ikke har fått skikkelig opplæring. Mange mener også at dette ikke prioriteres fra ledelsens side.

  Konsekvenser av lav kodekvalitet er usikker pasientstatistikk som igjen kan gå ut over medisinsk forskning og styringsinformasjon. Det kan påvirke ressursfordelingen mellom helseforetakene og internt i sykehusene, og gjøre at inntektene blir for lave eller for høye.

  Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10676

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media