Les mer om ...

Artikkel

Henrik Ibsens helse

De siste årene av sitt liv hadde Henrik Ibsen et sammensatt sykdomsbilde preget av hjerte- og karsykdom på aterosklerotisk grunnlag. Han ble rammet av flere hjerneslag og utviklet den siste tiden symptomer på hjertesvikt.

Ibsen må kunne sies å ha vært en vanskelig pasient, både pga. hans personlighetstrekk, hans posisjon som verdenskjent forfatter og et komplisert sykdomsbilde. Forholdet mellom den berømte pasienten og hans leger i disse årene illustrerer flere utfordringer i et lege-pasient-forhold.

Ibsen på kjøretur

Den fatale historie – Ibsens helse i hans siste år

Ibsens siste år – legene og deres krevende pasient

Kirurgi ved carotisstenose

Carotisendarterektomi foretas ved om lag 20 norske sykehus, men antall inngrep per sykehus er lavt ved flere av dem. Mens det er stor grad av enighet om indikasjon for operasjon ved symptomatiske stenoser, varierer synet på behandlingen av pasienter med asymptomatisk carotisstenose. Dette viser en kartlegging av praksis.

Carotiskirurgi – hvor, når og for hvem?

Kirurgisk behandling ved carotisstenose i Norge

Kan CT-kolografi erstatte koloskopi?

Bruk av CT for diagnostikk av kreft og polypper i tykktarm ble først beskrevet i 1994. De siste årene er CT-kolografi lansert som et alternativ til de tradisjonelle screeningmetodene for kolorektal kreft, slik som koloskopi, røntgen colon og undersøkelse for okkult blod i avføringen. Metoden er mindre invasiv enn koloskopi, men en svakhet ved metoden er at det ikke er mulig å foreta avklarende diagnostikk og terapi i én og samme seanse.

Kan CT-kolografi erstatte koloskopi?

CT-kolografi for påvisning av kreft og polypper i tykktarm

Måling av pasienterfaringer

Synspunkter fra pasientene er viktig ved evaluering av helsetjenester. Et spørreskjema for bruk blant psykiatriske pasienter, PasOpp, er utviklet og testet og viser god intern konsistens og validitet. Men måten svarene samles inn på, påvirker svarene. Mer direkte innsamlingsmåter gir høyere grad av tilfredshet enn postal design.

PasOpp – en metode for å måle brukererfaringer i psykisk helsevern

Innsamlingsmåte og resultater i brukerundersøkelser i psykisk helsevern

Autisme og urinpeptider

Barn med autisme kan ha økte mengder peptider i urin, men peptidmønsteret kan ikke brukes som markør for å identifisere barn med mildere former for autisme. Dette viser en studie ved Sogn senter for barne- og ungdomspsykiatri.

Peptidmønstre i urin hos barn med mildere former for autisme

Anbefalte artikler